Samverkan på paus

  • RSS
  • Subscribe
Tuesday, November 6, 2018 11:04:00 AM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

”Samverkan för medlemsnytta” där det funnits möjlighet att träffa en försäkringsrådgivare från Folksam läggs på is på grund av minskande intresse. Vill man ha en genomgång av sina försäkringar får man hädanefter kontakta Folksam själv via telefon 0771-950 950, eller surfa in på www.folksam.se/forbund/if-metall
Naturligtvis kan man även fortsättningsvis få hjälp av våra försäkringsinformatörer.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt