Så arbetar IF Metall med jämställdhet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, September 15, 2017 11:12:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

Alla gynnas av att både kvinnor och män har lika villkor och möjligheter, inte bara på arbetsplatsen utan också i samhället. Du är medlem i en organisation som aktivt arbetar med jämställdhet för alla.


Vi vill ha jämställda arbetsplatser – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att skada sig fysiskt eller psykiskt.
• Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning.
• Kvinnor och män ska ha likvärdig lön och löneutveckling.

 

Vi vill ha ett jämställt förbund – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma inflytande i det fackliga arbetet på arbetsplatsen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i avdelningen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i förbundet.

 

Vi vill ha ett jämställt samhälle – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utbildning. Det nuvarande mönstret med kvinno- respektive mansdominerade yrkesutbildningar måste brytas. Skolans studie- och yrkesorientering behöver förbättras. Det behövs särskilda satsningar för att informera tjejer om vad ett jobb inom industrin innebär.
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter i arbetslivet, ett centralt krav är lika lön för lika arbete.
• Kvinnor och män ska vara lika representerade på beslutsfattande poster.

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt