Rapport från årsmöte på avd 38

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, March 28, 2018 7:51:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Möten

 

 

22/3 hade avd 38 Östra Småland sitt årsmöte. Av Scanias 30 ombud kom ca 20 på mötet. Totalt kom det 56 röstberättigade ombud. Sedvanlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs och godkändes.

Val till avdelningsstyrelsen, revisorer och kommunkommittéer gjordes. På valet till ersättare i avdelningsstyrelsen var det en övernominering av Mikael Johansson från Scania. Efter sluten omröstning valdes dock valberedningens förslag med Robert Thorsson Pentronic, Urban Karlsson Elfa, Marcus Karlbom Plannja och Karl-Emil Söreling Glamox.

Avdelningsordförande Kenneth Björklund informerade om den kommande sammanslagningen med Kalmarsundsavdelningen. Därefter informerade Michael Kinell från förbundet om vad som är på gång från centralt håll.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt