Rapport från revisorerna angående monteringens årsmöte.

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 25, 2013 11:59:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

Vi fick i uppdrag av medlemmarna på årsmötet den 27 februari 2013 att undersöka om brott mot stadgan hade förekommit inför valen till monteringsgruppens årsmöte. Efter samtal med Marcus Kvarnberg ombudsman från IF Metall Östra Småland har det kommit fram att inga oegentligheter som bryter mot stadgan har kunnat styrkas.

 Däremot har det varit tveksamheter i hur valprocessen har genomförts enligt normal god sed. Därför anser vi att det behövs en fast rutin för alla grupper för att säkerställa att alla jobbar enligt samma rutin vid val till grupperna.

Dessa tas fram av klubbstyrelsen.                                                                                                            

Vi revisorer tycker att det som har hänt verkligen visar att våra medlemmar bryr sig om att allt skall gå rätt till och inte är rädda för att ta upp obehagliga saker till debatt.

Fortsätt med det

 

Revisorerna
 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt