Rätt och möjlighet att ha med en facklig representant vid rehab och andra möten med företaget!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, November 3, 2023 8:25:00 AM

Då det har kommit till vår kännedom att många inte får frågan om de vill ha med någon facklig

representant vid rehab eller andra möten med företaget, så vill vi förtydliga att man alltid har 

rätt att ta med sig någon vid dessa tillfällen. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa  med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. Man vet aldrig vad som väntar en på andra sidan dörren, och då är det skönt att veta att man inte är ensam!!


Till dig som blivit påkommen vid en drogkontroll så vill vi vara med vid samtalet med chef och hr för att det ska gå rätt till och bevaka så allt sker på ett bra sätt för dig som individ. När vi är med vid rehab och andra möten har vi tystnadsplikt och under förtroende, och det är inget vi tar lätt på.

 

Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning,
gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.
DU väljer vem du vill ha med på mötet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt