Att påverka och engagera sig gör skillnad

 

 

Kongress 2020

Temat för IF Metalls kongress 2020 är Hållbar Framtid.

 

Vad är hållbar framtid för IF Metall?

Det är du som medlem som vet hur det är. Hur kylan, hettan och draget känns i kroppen. Som vet hur skyddskläderna ska sitta och hur momenten ska utföras för minsta möjliga skaderisk. Som vet hur oviss framtiden kan kännas när industrin ställer om, när jobb flyttar eller försvinner i samband med att digitaliseringen och automatiseringen ökar. Det är också du som medlem som vet hur det känns att vara riktigt bra på ditt jobb, hur varm arbetsgemenskapen kan kännas och hur ensam aldrig kan bli lika stark som många tillsammans. 

 

Vi i IF Metall är över 311 000 medlemmar – unga och gamla, kvinnor och män – som tillsammans står upp för våra rättigheter och möjligheter. Vi är 27 000 förtroendevalda på 13 000 arbetsplatser och 35 avdelningar som varje dag möter medlemmarna i deras vardag. Med jämlikhet, solidaritet och frihet som ledord är vi med och utvecklar Sveriges industri med ännu bättre jobb och konkurrenskraftiga företag som mål. Nu börjar resan mot framtiden och 2030. Framför oss ser vi tekniska framsteg och innovationer som kommer att ha förändrat arbetsplatserna och jobben. För IF Metall handlar det om utvecklingen av svensk industri i en tid då världen ställer om till robotisering, artificiell intelligens (AI), digitalisering och det klimatsmarta.

 

Tillsammans deltar vi, ställer krav och formar en hållbar framtid. I vår organisation, på vår arbetsplats och i vårt samhälle.

– Hur kan svensk industri hänga med i den snabba utvecklingen så att vi kan stärka konkurrenskraften, och skapa trygga och utvecklande jobb?

– Kommer teknikutvecklingens påverkan på industrin också att kunna påverka industrins roll som ledande kraft för svensk lönebildning och som märkessättare på svensk arbetsmarknad? – Vad behöver vi göra för att IF Metalls medlemmar ska kunna möta utvecklingen med sikte på 2030?

– Hur ska IF Metall bli ett hållbart fack med verksamhet som är i takt med behoven?

– Hur ska IF Metall agera och uppfattas för att vara ett kraftfullt och attraktivt fackförbund – både för nya och gamla medlemmar?

 

Läs mer om kongressen 2020 på Kongresswebben.

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt