Ordförande har ordet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, November 12, 2014 6:22:00 AM Categories: Ordförande har ordet

Hej på er alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er. Jag vet att ni har det tufft efter all den övertid som har varit. Vi har frågan högt uppe på agendan och diskuterar med företaget hur vi ska kunna minimera övertiden.

Jag får många frågor från Scania och Lernia medlemmar hur det går kring förhandlingarna rörande inhyrningen, bonusen, samt övriga diskussioner som förs med Scania och VW. Rörande förhandlingen kring procentsatsen av antalet Lernia så är som ni vet förhandlingen i gång, men vi känner från förhandlarnas sida att förhandlingen drar ut på tiden och det beror inte på oss. En annan fråga som de Lerniaanställda undrar över är hur det går kring bonusförhandlingen för Lernias medlemmar, den frågan ska avgöras i AD (arbetsdomstolen), tid är inte utsatt.

Förhandlingen kring utformningen av ett nytt bonussystem fortskrider, målsättningen är att detta ska bli klar under året. Jag får många synpunkter på att det informeras för lite kring förhandlingen. Jag kan bara informera er att arbetet går framåt, att nya tider på förhandlingstillfällen finns, men strategiskt kan vi inte under rådande förhandling gå ut med detaljer, för att det skulle innebära försvårande av en lösning i frågan. Så fort vi har något att säga i de här frågorna kommer vi att gå ut gemensamt från koncernfacket. Ta nu vara på er och tänk på att ingen fråga är för liten, utan hör av er.

Mikael ”Sippa” Johansson.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt