Medlem värvar medlem

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, February 2, 2016 10:31:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

 

I IF Metall jobbar vi ständigt med frågan hur vi kan bli fler medlemmar som påverkar allas vår vardag på jobbet och i samhället. Ju fler vi är som går samman, desto starkare är vår röst och våra avtal för bra villkor.
Det ska vara enkelt att bli medlem i IF Metall och därför är det nu möjligt att bli medlem via hemsidan. Du som redan är medlem i IF Metall har en viktig roll att berätta om facket och värva nya medlemmar för att vi ska bli fler och starka tillsammans.
Det vill vi belöna!

Värvar du en ny medlem via hemsidan under 2016 belönas du med en biobiljett.
Kampanjen pågår under hela 2016 och målet är att värva 2 000 nya medlemmar via medlemskap på hemsidan.

Värva ny medlem - så här gör du
Alla medlemmar inklusive förtroendevalda, men inte anställda i IF Metall, som värvar ny medlem via webbinträdet har möjlighet att få en biobiljett per värvad medlem (dock för max 10 medlemmar).
För att få en biobiljett skickar du namn och personnummer på dig själv och på den person du har värvat till kampanj@ifmetall.se
När den första medlemsavgiften för den värvade inkommit skickas biobiljetter ut från IF Metalls organisationsenhet. 
Tack för att du som medlem i IF Metall hjälper oss alla att bli starka tillsammans!

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)
Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt