Medlem i a-kassan + facket = självklart

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, December 12, 2014 1:28:00 PM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Arbetslös. Tungt, tråkigt och jobbigt. Det händer nästan alla någon eller några gånger i livet. Om du tror att a-kassan är det enda skydd du behöver i det läget, ska du absolut läsa vidare här.

A-kassan täcker en del av inkomstförlusten när du är arbetslös. IF Metall och andra fackförbund strider för att ersättningen från a-kassan ska vara så hög att du kan leva på den. Om ersättningen blir för låg, tvingas du och alla andra arbetslösa att ta arbete till mycket låga löner för att klara försörjningen. Det betyder på sikt att lönerna sänks för alla.
Tack vare a-kassan håller vi uppe priset på din arbetskraft.

 

Många tror att det finns en lag om garantilön i Sverige. Så är det inte. Garantilönen är noll kronor. Den enda garantin för rimlig lön är att ditt fackförbund förhandlar med arbetsgivaren. Ju fler som är med i facket, desto starkare blir förhandlingspositionen. 

Tänk dig motsatsen. Att arbetsgivarna inte behöver bry sig om svaga fack med få medlemmar. Då blir det inga förhandlingar och inga avtal om löner och andra villkor. I bästa fall kan du förhandla för dig själv, men ännu troligare är det att arbetsgivaren ensam sätter lönen. Med svaga fack blir styrkeförhållandena tydliga: Vill du ha jobb? Acceptera villkoren! 

Så är det i regel inte i Sverige. Tack vare kollektivavtalet (som ett starkt IF Metall med många medlemmar förhandlar fram) får du schysta villkor när du arbetar. I kollektivavtalet finns garanti för en lägsta lön. Ingen dumpar lönerna.

 

Fack och a-kassa hänger ihop sedan många år. A-kassan utvecklades av fackförbunden för att skydda vid arbetslöshet. Alla ställde upp för varandra genom att betala en liten avgift. Ingen visste vem som skulle behöva hjälp nästa gång. 

A-kassorna är myndighetsutövare. Ingen annan myndighetsutövare i Sverige har så stor andel nöjda kunder. Mätningar visar att uppemot 77 procent av medlemmarna i IF Metalls a-kassa är nöjda. Motsvarande siffra för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer inte ens i närheten.

Att så många är nöjda med a-kassorna beror på att de finns nära dig som är medlem. Våra handläggare har stark koppling till IF Metall. De förstår dina villkor och din situation. 

Jag tycker att det är självklart att vi ska ha kvar en frivillig a-kassa som fungerar på det här sättet. Att låta Försäkringskassan ta över är ingen bra idé.

Tillsammans med Danmark har Sverige världens bästa arbetslöshetsförsäkring.
I vissa länder finns bara privata lösningar och på andra håll har man inget skydd alls vid arbetslöshet. Den vägen är otänkbar för oss.

 

För din egen skull, och för dina kamraters, ska du vara medlem i både facket och a-kassan. Du behöver de andra och de behöver dig. Solidaritet lönar sig.

 

Anders Ferbe, förbundsordförande för IF Metall

 

(Texten är hämtad från Dagens Arbete, www.da.se)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt