M föreslår ökad otrygghet för unga

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, August 19, 2015 2:02:00 PM Categories: Från Förbundet

 

 

 

Moderaterna vill införa ännu en otrygg anställningsform för unga och nyanlända. De kallar den förstajobbet-anställning och vill att den förs in i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Till skillnad från Yrkesintroduktionsavtalet, där parterna tar ett helhetsansvar genom att kollektivavtal ingår som ett krav och ger trygghet till individen, vill de att även arbetsgivare utan kollektivavtal ska ingå.

 

 

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe kommenterar förslaget så här:

 

”Det här förslaget är en attack mot de kollektivavtal vi har. Det leder till att löner och villkor pressas ner. Risken är att man landar långt under avtalens minimilöner och utan de trygghetspaket som finns i kollektivavtalen.

Problemet med förslaget är att det öppnar upp för oseriösa arbetsgivare.”

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt