Löneökningar från 1 April

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, March 26, 2019 10:31:00 AM Categories: Löner

 

Resultatet av vår lokala lönerevision:

·         OB och Övertidstillägg höjs med 2,0 %.

·         För avtalsperioden 190401-200331 höjs utgående löner med 2,5%.

·         Höjningen värdesäkras i lönesystemet med 2,5%.

·         Omplaceringstilläggen påverkas ej.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt