Kongressen närmar sig

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 9, 2017 11:11:00 AM Categories: Kongress

 

 

IF Metalls fjärde ordinarie kongress genomförs den 19 maj till den 22 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Förutom motioner och utlåtanden ska kongressen bland annat ta ställning till ekonomikommitténs rapport och förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer, välja förbundsstyrelse och ledamöter till andra uppdrag samt utvärdera kongressperiodens verksamhetsår 2014–2016.
Följ kongressen på http://www.ifmetallkongress.se/ där även alla motioner och handlingar finns att läsa.

 


 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt