Ja till det tredje avtalsåret

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, September 30, 2014 11:04:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar

 

 

I torsdags samlades avtalsrådets ledamöter i Stockholm för att ta ställning till det tredje avtalsåret. I treårsavtalet som träffades mellan industrins parter 2013 fanns möjligheten att säga upp det tredje avtalsåret. Förbundsstyrelsens rekommendation var att inte säga upp det tredje avtalsåret, något avtalsrådet följde.
 

- Vi ser en utdragen lågkonjunktur, men prognosen är densamma som när vi tecknade avtalet 2013. Därför rekommenderade förbundsstyrelsen avtalsrådet att inte riva upp avtalet, säger Veli-Pekka Säikkälä.

 

Det gällande avtalet löper ut den 31 mars 2016.

 

Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen och består av 170 valda ledamöter från hela landet. De representerar flertalet av IF Metalls avtalsområden.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt