Information till feriearbetare

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, June 20, 2019 10:36:00 AM Categories: Löner

 

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare
18 år och äldre                                  108,20 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier                115,48 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier                118,61 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde.

 

Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt