IF Metallträffar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 24, 2016 8:24:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

Efter sommaren är det dags för årets IF Metallträffar, då förtroendevalda och medlemmar samlas under en dag för att diskutera viktiga fackliga frågor. Ta chansen att delta och framföra dina åsikter. Prata med dina arbetskamrater innan också, tillsammans kan ni påverka!

I år kommer träffarna att genomföras under vecka 36. Kontakta verkstadsklubben om du skulle vilja vara med, eller om du har någon fråga du tycker är viktig att ta upp.

De frågor som ska diskuteras på årets träffar är bland annat:
Avtalsrörelse 2016 och 2017
• Vad tycker ni om avtalet som träffades tidigare i år? Vad var bra respektive mindre bra i avtalet?
• Vilka frågor, utöver krav på reallöneökningar, tycker ni är viktigast att driva i den kommande avtalsrörelsen?

IF Metalls kongress 2017
• Har ni sett foldern inför kongressen? Diskuteras kongressfrågorna på arbetsplatsen?
• Vad krävs för att industriarbetet ska bli mer attraktivt? Vilken kompetens kommer att behövas i framtiden?

Det politiska läget nu och inför valet 2018
• Vilka tycker ni är de viktigaste politiska frågorna framöver?
• Har alla medlemmar och förtroendevalda kunskap om våra fackliga värderingar? Hur går snacket i fikarummen på jobbet? Är det mer accepterat att ha främlingsfientliga åsikter nu än tidigare?

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt