IF Metallträff

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, September 14, 2016 8:54:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

 

7/9 genomfördes årets IF Metall-träff på Forum där representanter från olika klubbar samlades under en dag för att diskutera viktiga fackliga frågor. Man pratade bland annat om avtalsrörelsen 2016, lönebildning, hållbart arbete och kongressen 2017. Dessutom fick klubbarna framföra vilka frågor de tycker är viktiga att driva i nästa avtalsrörelse. Det som dominerade diskussionerna var övertidsfrågan och rätten till sin egen fritid. En minskning av övertidstaket och en starkare skrivning om individens rätt att neka övertid var önskemål som framfördes. En annan stor punkt var frågan om inhyrning och om hur vi ska kunna företräda dessa medlemmar på bästa sätt.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt