IF Metalls kongress

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, September 10, 2020 12:18:00 PM Categories: Från Förbundet Kongress

 

Det blir kongress den 23-27 november, men exakt i vilken form återstår fortfarande att se.

Förbundssekreterare Martin Gunnarsson förklarar:

– Vi jobbar med två alternativa spår. Plan A är en fysisk kongress i Västerås, men med maximalt 500 deltagare och fokus på enbart kongressbehandling av motioner. 
– Plan B, om förutsättningarna för en fysisk kongress försämras, är att vi riggar om till en digital kongress på 10–12 orter runtom i landet under samma datum, säger han.

 

Martin Gunnarsson utsågs i början av maj av förbundsstyrelsen till ny förbundssekreterare, efter Anna Jensen Naatikka. Förbundets stadgar gör det möjligt för förbundsstyrelsen att fatta beslut i frågan om någon, förutom ordföranden, lämnar sitt uppdrag. Det ordinarie valet äger sedan rum på kongressen.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt