Försäkringskommittén informerar - inkomstförsäkring

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 4, 2019 10:51:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

1 juli 2019 inför IF Metall en Inkomstförsäkring för alla medlemmar i IF Metall. Försäkringen administreras av Folksam. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och ingår i medlemskapet. Du behöver vara medlem i IF Metall samt IF Metalls a-kassa för att omfattas.

 

Inkomstförsäkringen ersätter vid ofrivillig arbetslöshet. Med ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbara skäl eller skilts från arbetet på grund otillbörligt uppförande. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i IF Metall och IF Metalls a-kassa i minst 12 månader. Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80 procent av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning i maximalt 100 dagar.

 

I inkomstförsäkringen ingår samtalsstöd hos Falck Healthcare för alla försäkrade och för deras sambo/make/maka/partner.
Detta stöd innebär 4 samtal. Samtal 1 är ett vägledande samtal med en socionom/beteendevetare.
Resterande 3 samtal kan vara med en psykolog eller familjerådgivare beroende på vad medlemmen behöver stöd med. Samtalet kan genomföras i telefon, på Skype eller fysiskt beroende på professionen hos mottagaren.

 

Vem kan få ersättning från inkomstförsäkringen?

 

- Medlem som tjänar mellan 25 025 kronor,
(a-kassans tak) och 50 000 kronor per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetsdag 1 till och med dag 100.

- Ersättningen samordnas med a-kassan och det är en karens om 6 dagar innan ersättning kan betalas ut.

- Medlem som tjänar mellan 20 900 kr och 25 025 kr per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetens dag 101 till och med dag 200. Ersättningen som utbetalas från inkomstförsäkringen är skattefri.

 

För mer information om våra försäkringar, kontakta någon av våra försäkringsinformatörer:
Ulf Aldebert (tfn: 765 892), Joakim Rylin (tfn: 765 326), Daniel Lazic (tfn: 765 767), Sami Durmishi, Eva-Lena Sarajlija Stenshaga, Jeff Sabel (tfn: 464 477), Matthias Pettersson (tfn: 765 027), Tobias Engström (tfn: 763 780), Joakim Johansson (tfn: 765 511).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt