Försäkringskommittén informerar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, December 18, 2019 1:48:00 PM Categories: Försäkringar

 

Förändringar 2020

Vid årsskiftet träder en del förändringar in gällande våra försäkringar. Priserna för olika tilläggsförsäkringar justeras enligt nedan:

 

          Pris 2019     Nytt Pris 1/1 2020

Sjuk- och efterlevandeförsäkring (Medlem)               68:-               74:-
Sjuk- och efterlevandeförsäkring (Medförsäkrad)       68:-               74:-

Utökat skydd i Medlemsolycksfall Fritid (Medlem)       22:-               21:-
Medlemsolycksfall Fritid (Medförsäkrad)                    46:-               44:-

Medlemsbarn 25 pbb, 0-7 år                                    149:-             153:-
Medlemsbarn 25 pbb, 8-25 år                                  169:-             173:-
Medlemsbarn 50 pbb, 0-7 år                                    234:-             239:-
Medlemsbarn 50 pbb, 8-25 år                                  264:-             269:-

 

Prisbasbeloppet (pbb) höjs från 46 500:- till 47 300:-.

 

För mer information se http://www.folksam.se/forbund/if-metall

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt