Flera hittade oreglerade försäkringar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, October 21, 2019 2:25:00 PM Categories: Försäkringar

 

Vid försäkringssamtal och samverkan med Folksam hittas en hel del försäkringsärenden som man inte anmält och inte fått ut några pengar för. Detta har vi hjälpt till med att reglera så det blir utbetalt. Vissa ärenden finns det preskriberings tid på så det kan vara för sent att ansöka, men man skall ändå alltid försöka.

 

Bland det som vi hittat finns:

·         TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Ger 100% inkomstförlust. Där har hittats 48 personer.

·         AGS avtalsgruppsförsäkring. Ger ca 10% på sjuklön från sjukdag 15. Där har hittats 34 personer

·         TGL tjänstegrupplivförsäkring. Ger grundbelopp beroende på ålder vid dödsfallet. Samt Barnbelopp beroende på barnets ålder i familjen.

·         Även ingår begravningshjälp på 23250 kr. Där har hittats 2 personer.

·         FPT föräldrapenningtillägg. Kompletterande ersättning vid föräldraledighet. Där har hittats 22 personer.

·         PBF premiebefrielseförsäkring. Avsätter dina förlorade pensionsdelar när du inte arbetar. Vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet. Där har hittats 31personer.

 

I de genomgångar som gjorts med informatörerna och Samverkan med Folksam har även hittats en del pengar.

Fritidsförsäkringen som ingår i medlemskapet
Om du skadar dig och uppsöker läkare lämnas schablonbelopp på 700kr. Om skada uppstår och du blir behandlad så du får men eller blodvite så blir det ytterligare 700kr. Vissa akuta skador som behandlas tex. Borrelia ingår i försäkringen. Sjukhusvistelse betalas separat, och medicinsk rehab och invaliditet betalas upp till 200 000kr.
Sjuk och efterlevnadsförsäkring får man betala extra för. Där ingår sjukdomar med fastslagen diagnos, tex diabetes 2 som ger ett engångsbelopp på 50 000kr. I denna försäkring ingår något som heter arbetsoförmåga, alltså om du är sjuk och inte kan arbeta. Detta ger ett engångsbelopp efter att du varit sjuk i 90 dagar. (1800 kr i engångssumma och ytterligare 1800kr per månad du är sjuk.) I försäkringen ingår även en dödsfallsersättning på 250 000kr.

 

Detta är ett litet axplock vad som finns att hämta.
Vill ni ha en genomgång så kontakta någon av våra försäkringsinformatörer för att boka tid.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt