För inte så länge sedan gick jobbet till den som accepterade lägst lön

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, November 12, 2014 7:43:00 AM Categories: Medlemskap

Innan kollektivavtal fanns utnyttjade arbetsgivarna den konkurrenssituation som uppstod mellan arbetarna genom att ge jobbet till den som accepterade lägst lön.

För att komma till rätta med detta enades arbetarna om vilken lägsta lön de ansåg skulle gälla och träffade ett avtal om detta med arbetsgivaren. Så uppstod fackföreningar och kollektivavtal.

För att kunna försörja sig i tider med arbetslöshet och utan att behöva acceptera arbete under avtalad lön, samlades pengar in som fördelades bland dem som inte hade arbete. Så uppstod arbetslöshetskassan.

 

Är detta verkligen aktuellt i dag?

För att kunna svara på den frågan måste man veta hur det fungerar. Hur kommer löneökningar till?

Hur förbättras arbetsvillkoren?

Många tror att detta regleras i lag eller att arbetsgivaren av ren omtanke höjer löner och förbättrar villkor med jämna mellanrum. Så är det inte!

Det är den fackliga organisationen som i förhandling med arbetsgivarens organisation kommer överens om innehållet i avtalen. På svensk arbetsmarknad omfattas över 90 procent av de anställda av ett kollektivavtal.

Detta visar att de flesta arbetsgivare tycker att det är självklart att anställningsvillkoren ska regleras mellan företag och fack.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt