Ett förtydligande kring frågan rörande kontrakt

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 6, 2018 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Det finns inget i Oskarshamns lönesystem för verkstadsanställda som medger tillfälliga överenskommelser för prövotider. När en medarbetare tillträder en tilläggsbefattning ska medarbetaren vara tränad och klar för tjänsten samt flyttas till rätt nivålön. Det är också viktigt att flytta ned en medarbetare när medarbetaren inte längre innehar en tilläggsbefattning.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services