En liten sammanställning på vad medlemmarna vill att vi ska förhandla om!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, July 10, 2012 12:52:00 PM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Löner

 

 

För ett tag sedan satt vi upp lappar där man själv kunde skriva vilka frågor  man tyckte att verkstadsklubben tillsammans med medlemmarna skulle driva gentemot företaget.  Vi fick in många bra förslag, och vi kommer att se över alla och ta upp dem med företaget. För det är ju därför vi är här, för att föra eran talan!

Det som var återkommande på alla listorna, var arbetstiderna, lönerna och  det höga övertidsuttaget. Och både lönerna och övertidsuttaget, är frågor som vi redan driver gentemot företaget. Och vad det gäller arbetstiderna så får det bli en fråga längre fram....

Många ville även ha mer rotation, för som det ser ut nu roterar man på i bästa fall fem olika positioner. Men om man tittar närmare så ser arbetet på dessa nästan likadana ut, du har samma arbetsställnig och är lika bunden till linen vare sig det är ett förarbete eller inte. Även att bemanna upp linerna  så att det stämmer gentemot hur verkligheten ser ut, var en återkommande punkt. Det förespråkades mera FU så att vi kunde få en fungerande process utan dessa onödiga tekniska störningar, som hade kunnat avhjälpas med ett regelbundet FU.

Det efterfrågades om en  KAIZEN bland tjänstemännen! Varför är det bara bland de verkstadsanställda som det ska göras besparingar och effektiviseringar? Många tycker att det bara blir flera på tjänstemanna sidan, medans det blir färre som verkligen BYGGER hytter!

Och för att lugna er .......vi kommer ALDRIG att förhandla bort våran strejkrätt!!!

_______________________________________________________________________________

 

Förtydligande om intjänande av arbetstidsförkortning

Det är viktigt att de som beordras att arbete på redan utlagd semester får rätt intjänande av arbetstidsförkortning. Det är i huvudsak arbetat tid som ger den rätten. Kontrollera din lönespece efter semesterperioden för att se att detta stämmer. När man har semester, är tjänstledig eller är sjuk tjänar man inte in tid till tidsbanken.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt