Du väljer!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, September 2, 2014 11:02:00 AM Categories: Från Förbundet Lagar/Regeringsbeslut

 

 

Den 14 September är det val till riksdag, kommun och landsting. Ett val som bestämmer vilken politik vi ska ha de kommande fyra åren. Och visst spelar det roll vem som styr landet! De senaste åren har till exempel semesterlagen, sjukpenningen och a-kassan försämrats, arbetslivsinstitutet har lagts ner och arbetsmiljöverket har fått minskade anslag.

IF Metall har listat nio punkter inom tre områden som vi tycker är de viktigaste politiska frågorna nästa mandatperiod:

 

En politik för fler jobb
IF Metalls medlemmar är direkt beroende av en stark industri för sin sysselsättning. Genom de exportinkomster som skapas i industrin ges dessutom förutsättningarna för en utbyggd välfärd för alla i samhället. Arbetslösheten i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och ungdomsarbetslösheten är nu bland de allra högsta i Europa.
IF Metall vill satsa på:
- Ökade investeringar i forskning och utveckling. Staten måste ta ansvar för samverkan mellan universitet och näringsliv.
- Investeringar i infrastruktur.
- Ett nationellt kompetenslyft som ska innefatta satsningar för att ge unga arbetslösa en möjlighet att läsa in grundskola och gymnasium och satsningar på yrkeskomvux och yrkeshögskola.

 

Hållbara jobb
IF Metalls medlemmar behöver arbetsuppgifter som stimulerar till utveckling och inte riskerar deras hälsa. Trygga människor vågar mer. Därför måste utnyttjandet av visstidsanställningar begränsas och samhället måste se arbetsmiljöarbetet som ett centralt område för att utveckla arbetslivet.
IF Metall vill se:
- Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet. Medlemmarna ska ha inflytande över sin arbetssituation. 
Jämställdhetsarbetet måste intensifieras.
- Arbetsmiljöverket måste tillföras resurser för att återupprätta arbetsmiljöarbetet.

- Att lagstiftningen kring visstidsanställningar ändras för att förhindra missbruk.

 

Trygghet och solidaritet
Ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet är en grundbult i den svenska välfärden. Människor ska inte riskera att tvingas lämna hus och hem om de blir arbetslösa eller sjuka. Arbetslinjen är en röd tråd i IF Metalls syn på de sociala trygghetssystemen. Målet ska vara den enskildes återgång i arbete, men där det inte är möjligt ska systemen garantera en rimlig levnadsnivå.
IF Metall kräver:
- Höjt tak i a-kassan och lägre avgifter.
- Omedelbara åtgärder för att få tillbaka arbetslösa till arbete, såsom utbildning eller praktik, för att få den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
- Sjukförsäkringen ska garantera att den som blivit sjuk eller skadad får stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen måste bort.

 

Håller du med? –Ta reda på vad de olika partierna vill i dessa och andra viktiga frågor så att du vet var du vill lägga din röst.

 

14 September väljer du vilken framtid du vill ha!

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt