Du tjänar på att vara medlem i facket

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 1, 2014 11:56:00 AM Categories: Medlemskap

  

 

 

Denna figur visar värdet av kollektivavtalet på ett år.
I beräkningen har man antagit följande: 

Lön 25694 kr per månad
Arbetstid 2-skift 05:30-14:00 och 14:00-22:30
Inklusive 30 minuters rast

 

 
Värdet av kollektivavtalet på ett år:        90466 kr
Medlemsavgift 1,7%:                                  -5833 kr
Detta tjänar du på att vara medlem:          84583 kr
Gäller från Maj 2014

  

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt