Dags att söka stipendium

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, March 18, 2014 10:37:00 AM Categories: Från Förbundet Studier

 

Om man är medlem i IF Metall och arbetar inom ett företag anslutet till Teknikföretagen (vilket Scania är), och vill studera något ämne inom ramen för utvecklingsavtalet så kan man söka stipendium från IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas stipendiefond. Ämnen som kan ge rätt till stipendium är till exempel utveckling av arbetsorganisation, företagets ekonomi, resursfrågor eller liknande. Fonden bekostar, helt eller delvis, studielitteratur och studiematerial. Ansökan ska innehålla beskrivning av studieändamål, innevarande och/eller kommande läsår samt kostnadsberäkning. På http://www.ifmetall.se/ under ”medlemskap” kan man ladda ner blankett för ansökan.

 

Blanketten skickas till:

Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond

Raija Fri

Olof Palmes Gata 11

105 52 Stockholm

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt