Avtalsrörelsen har startat

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, November 10, 2016 7:55:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Löner

 

 Facken inom industrin har kommit överens om kraven i kommande avtalsrörelse. Ett ettårsavtal med löneökningar på 2,8%, 672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 kronor och fortsatt utbyggnad av deltidspensionen är vad man kommit överens om. Enligt förbundsordförande Anders Ferbe har de ekonomiska förutsättningarna inte ändrats nämnvärt sedan förra avtalsrörelsen och därför har man landat i liknande krav som då.

 

Varför samarbetar Facken inom industrin?

 

Samarbetet mellan de fackförbund som utgör Facken inom industrin (FI) startade 1996 då förbunden tog initiativ till samtal som ledde fram till det första Industriavtalet. Syftet var att få en bättre ordning i lönebildningen, stärka och utveckla svensk industri samt öka satsningarna på kompetensutveckling för industrins anställda.

Förslaget ska nu på remiss till förbunden som ingår i ”Facken inom industrin”, som förutom IF Metall är GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Livs. För IF Metalls del är avtalsrådet som samlas i mitten av november rådgivande organ till förbundsstyrelsen, som i sin tur tar det slutliga beslutet. Därefter ska vi i förhandlingsdelegationerna landa i vilka specifika avtalskrav som ska ställas på respektive avtalsområde.

 

Har du svårt att hänga med på vilka alla inblandade i avtalsrörelsen är? Klicka på länken nedanför för att läsa om hur avtalskraven växer fram:
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/resources.nsf/vRes/if_metall_1442567957312_avtalsskola_del_03_pdf/$File/Avtalsskola_del_03_.pdf

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt