Avtalsnytt på flera språk

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, November 10, 2016 8:05:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

IF Metall jobbar ständigt på att förbättra tillgängligheten för sina medlemmar. Därför finns nu avtalsnytt på engelska, arabiska och thai.

Avtalsnyheter på ytterligare språk än svenska är ett steg mot att bli ett IF Metall för alla – oavsett vilket språk man läser och talar. Ett IF Metall för alla är också namnet på den motion som kongressen beslutade om och vars syfte är att utveckla och förbättra tillgängligheten.

Vad som händer i avtalsrörelsen 2017 på engelska, arabiska och thai finns nu kortfattat översatt i Avtalsnytt. Har du arbetskamrater som talar dessa språk? Tipsa dem!

 

Surfa in på http://www.ifmetall.se/forbundet/avtal_2017 för att läsa mer.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt