Arbetsplatsomröstningen angående lönesystemet är framskjuten!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 15, 2012 9:51:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal Löner

 

 

Utifrån att företaget nu har kommit till oss och är villiga att sätta sig ner och förändra det befintliga lönesystemet, så har Verkstadsklubben beslutat att skjuta på arbetsplatsomröstningen. Det har hela tiden varit klubbens målsättning att få företaget till förhandlingsbordet, så för att det inte blir någon omröstning just nu så betyder detta  inte att vi har förkastat omröstningen helt. Vi har nu en tidsplan tillsammans med företaget som löper ut den siste september, och har det inte skett några positiva förändringar då så kommer  vi att på nytt ta upp diskussionen angående arbetsplats omröstningen. Vi har  även under hela resans gång varit tydliga med att om det händer något på vägen, så ska vi inte vara ovilliga att komma till förhandlingsbordet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt