Arbetsplatsomröstning om lönesystem

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 17, 2012 8:24:00 AM Categories: Arbetsorganisation Löner Möten

 

Som tidigare beslutat på årsmötet kommer en arbetsplatsomröstning om att säga upp lönesystemet att genomföras.

Styrelsen beslutade att omröstningen senast ska äga rum innan maj månads utgång. En valkommitté är utsedd. Den består av Jenny Ilke-Hjelm, Sven-Olof Adolfsson, Fredrik Jonasson, Tomas Nilsson, Anders Lindberg, Jörgen Palmér, Mikael Johansson och Björn Klingstedt.

Omröstningen kommer äga rum under veckorna 21 och 22, de två sista veckorna i maj.

Praktisk information inför omröstningen kommer att gå ut i mitten av maj. Information om konsekvenserna av en uppsägning av lönesystemet, och ev. för- och nackdelar kommer att sammanställas och gå ut i början av maj.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt