• RSS
  • Subscribe

Archives

Påminnelse om ersättning för karens 

Tuesday, February 22, 2022 7:10:00 AM Categories: Lagar/Regeringsbeslut

 

Regeringen har beslutat att ersättning för karens och ersättning för riskgrupper ska återinföras och gälla under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022.
Man kan även ansöka retroaktivt för de dagar som passerat från och med 8 december 2021.

 

Ersättning för karensdag söker du på www.forsakringskassan.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya kontaktombud 

Tuesday, February 22, 2022 7:09:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På förra klubbstyrelsemötet valdes Fredrik Arias MBBNA1 och Mikael Johansson MCAET till kontaktombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, February 22, 2022 7:08:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, hoppas allt är bra med er!

Vi har som ni alla vet varit inne i en osäker tid, vi har haft en pandemi som börjar klinga av och vi har haft problem med att få våra leveranser som renderat i att vi har haft stoppdagar i produktionen. Vi får hoppas att vi snart är i ett normalläge så att vi kan återgå till ordinarie produktion. Vi har nu startat upp arbetet med sista året i vår centrala avtalsuppgörelse, vi kommer nu att förhandla lokalt gemensamt med övriga Scania orter. Vi kommer att hålla er uppdaterade under hela förhandlingen. Sköt nu om er och hör av er om ni har några frågor till den fackliga organisationen.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala löneförhandlingen 2022 är inledd 

Thursday, February 17, 2022 10:36:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till visstidsanställda 

Thursday, January 13, 2022 7:57:00 AM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Medlemskap

 

Viktigt att tänka på för visstidsanställda som inte får förlängt.


Det viktigaste är att man hör av sig till arbetsförmedlingen och avdelning 38/A-kassan första dagen man är arbetslös.
 

Slutlönen betalas ut månaden efter att du avslutat din anställning. Alla innestående saldon betalas ut i pengar i samband med slutlönen. Innestående saldon kan vara Arbetstidsförkortning (AFK), Intjänad semester, Sparad semester, Kompsaldo och +SFA.
Minustid i SFA-banken och stoppdagsbanken efterskänks av företaget och behöver alltså inte betalas tillbaka. Även förskottssemester efterskänks när visstidskontrakten löper ut pga arbetsbrist.


Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet under förutsättning att man är berättigad till ersättning från akassan. Genom den får man skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 50 000 kronor. Skyddet sträcker sig under som längst 100 dagar (om man inte tecknat en tilläggsförsäkring för ytterligare 100 dagar). Ersättning från inkomstförsäkringen söks från Folksam (för mer info: www.folksam.se/ifmetall).
 

Återanställningsrätten gäller 9 månader efter avslutad anställning pga arbetsbrist och efter att medarbetaren skriftligt meddelat sitt intresse.
En visstidsanställd har rätt till återanställning om hen varit anställd minst sex mån de senaste tre åren.
Vid eventuell återanställning har de företräde som har längst tidigare erfarenhet och kompetens.

 

Arbetsförmedlingen
www.arbetsformedlingen.se

 

Avdelning 38/A-kassa
Telefon: 0491-76 73 90

 

Folksam
www.folksam.se/ifmetall
Telefon: 0771-950 950

 

HR Service Center(Scania)
Interntelefon: 80 600
Mail: hr.servicecenter@scania.com

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, January 13, 2022 7:55:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar god fortsättning på det nya året och välkomna tillbaka, jag hoppas att ni har haft en bra jul och en
möjlighet till att vila upp er.

Nu har vi ett nytt år med nya utmaningar och vi får nu hoppas på att vi kommer tillbaka till ett normalläge produktionsmässigt.
 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson


 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, December 16, 2021 9:33:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar hoppas att allt är bra, i dagens hyttbyggare skriver Fredrik en mycket bra krönika för 2021 om det gångna året.

 

Nu kan vi åter igen lägga ett år till handlingarna. det har varit ett år i pandemins tecken. Den globala kris som pandemin har orsakat människor runt vår glob har varit fruktansvärd, Den har även lett till stora ekonomiska problem för omvärlden, även för oss som företag. Vi har under lång tid haft flera stopp pga. materialbrister detta har vi delvis hanterat med vårt stoppdagsavtal.

 

Företaget har även beslutat om en bastaktsförändring vilket innebär att vi nu sitter i en diskussion om övertalighet, där har vi facklig representation på lokal nivå i alla våra verkstäder. Pga. det rådande läget med materialbrister kommer vi att ha stopp i produktionen 23/12 och hela v52-v1 med vissa undantag, detta löser vi med stoppdagsavtalet. Vi får hoppas att den globala krisen lugnar ner sig så att vi kan komma tillbaka till ett normalläge igen.

 

Nu är det snart jul så jag vill passa på att önska alla medlemmar med familjer en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År, ta hand om varandra.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Krönika över ett annorlunda år 

Thursday, December 16, 2021 9:30:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

2021 blev minst sagt ett annorlunda år i verkstadsklubbens historia. Pga pandemin började klubbstyrelsen köra digitala styrelsemöten. Det fungerade bättre än förväntat och vi tänkte att det handlar ju bara om en begränsad tid. Snart skulle vi kunna börja med vanliga möten igen. Vi såg fram emot att få träffa kontaktombuden och planeringen för årsmötet hade redan börjat.

 

Vår koncerngemensamma löneförhandling tuffade på men det gick trögt och företaget sade nej till vårt slutbud. Vi diskuterade om vi skulle backa men kom fram till att det var dags att sätta ner foten och inte vika ner oss, så vi sa nej och konstaterade att vi inte kunnat komma överens med företaget. Medlemmarnas reaktion lät inte vänta på sig. En del tyckte att vi skulle ha sagt ja till företagets bud. Många var arga på företaget som inte ville ge oss vad vi var värda. Så småningom kom företaget tillbaka och ville återuppta förhandlingen. Resultatet blev till slut en lokal löneökning på 0,6%.

 

Det kan kännas futtigt att bråka om några tiondelars procent hit eller dit men vi ska komma ihåg att dessa pengar är värdesäkrade i lönesystemet. Det jag tar med mig från löneförhandlingarna är dock inte några extra kronor i plånboken utan bilden av alla arga medlemmar i Oskarshamn, Södertälje och Luleå som fick företaget på andra tankar. -Det är facklig styrka!

 

Enligt stadgarna ska vi ha årsmöte senast i februari men när det började närma sig stod det klart att vi inte skulle kunna samla så många till ett fysiskt möte. Alternativ diskuterades. Kanske skulle det gå att köra digitalt men osäkerheten kring hur vi skulle säkerställa att endast medlemmar röstade gjorde att vi tvekade. Så småningom beslutade förbundet om avsteg från stadgarna som möjliggjorde att årsmöte kunde hållas senare under året. Våren gick och pandemin ville inte ge med sig. Alla möten var digitala eller ställdes in. Till och med 1 Maj-firandet fick ske digitalt. Klubbstyrelsen fortsatte med digitala styrelsemöten och försökte informera om arbetet så gott det gick via Hyttbyggaren. Med tiden blev det också allt tydligare att vi inte skulle kunna ha ett fysiskt årsmöte över huvud taget men vi kände oss fortfarande osäkra på att köra digitalt. Lösningen blev att genomföra ett årsmöte Per Capsulam, alltså genom poströstning, något vi aldrig gjort tidigare.

 

Förutom pandemins direkta påverkan på oss har den även inneburit problem med materialbrister för företaget, något vi fortfarande drabbas av. Det nya stoppdagsavtalet har hjälpt till att parera detta men vi slog snart i taket och eftersom det mesta av arbetstidsförkortningen på 2-skift i Oskarshamn är schemalagd skulle det ta väldigt lång tid att fylla tidbanken igen. Företaget kallade därför till förhandling om att justera arbetstiderna så att det blir mer likt våra kollegor i Södertälje och Luleå.

 

Klubbstyrelsen hade inget intresse av att ändra några arbetstider men när företaget kallar till förhandling så kan vi inte vägra att gå dit. På samma sätt gör MBL att företaget inte kan strunta i att förhandla med oss. -Vi måste inte bli överens, men vi måste förhandla. Till en början sa vi nej till att ändra arbetstiderna men företaget var tydliga med att det inte var något alternativ, och eftersom arbetstiderna i kollektivavtalet inte var något vi ville ha så började vi titta på andra lösningar. Klubbstyrelsen satte upp två krav för 2-skiftet som vi inte kunde backa på: inte börja tidigare än 06:24 och inte arbeta efter tolv på natten. Efter långa förhandlingar fanns till slut ett förslag att ta ställning till, men vi kände ändå inte att det var tillräckligt bra för att vi skulle kunna säga ja utan vidare. Därför beslutade klubbstyrelsen att genomföra en medlemsomröstning, något som bara skett ett fåtal gånger tidigare.

 

Resultatet av medlemsomröstningen känner ni till så det drar jag inte igen men jag konstaterar att det blev ett tydligt resultat och ett högt valdeltagande. -Och ännu en gång gjorde ni medlemmar skillnad! Vi vet att det finns de som är besvikna på resultatet men det är ju så demokrati funkar. Är man inte nöjd får man försöka påverka andra att tycka som man själv gör. Det viktiga är att det sker sakligt och med respekt!

 

Nu ser vi fram emot nästa år och håller tummarna för att vi snart kan ses fysiskt igen, för det är genom samtal vi skapar förståelse och en stark fackförening!

 

// Fredrik Jonasson, vice sekreterare i klubbstyrelsen

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inställt nomineringsmöte! 

Wednesday, December 8, 2021 8:05:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

På grund av den senaste utvecklingen av smittläget har klubbstyrelsen beslutat att ställa in torsdagens nomineringsmöte.

 

Vi hade sett fram emot att äntligen få ha ett fysiskt medlemsmöte igen, men mot bakgrund av de senaste allmänna råden och Scanias riktlinjer i samråd med läkare ser vi inte att det är försvarbart att samla så många just nu.

 

Eftersom möjligheten att nominera på mötet försvinner så har valberedningen flyttat fram nomineringsstoppet till 22 December.

Nomineringar kan mailas till valberedningens sammankallande Mikael Johansson (MC) Mikael.Johansson@scania.com, eller lämnas till Niklas Forsman (OLO), Carolina Söderberg (MC), Martin Nilsson (OLO) eller Abdo Sarajlija (MB).

Kom ihåg att den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

De uppdrag som kan nomineras till är: Kassör för två år, Styrelseledamöter 3 st för två år, Styrelseersättare 7 st för ett år, Revisor för två år, Revisorsersättare 2 st för ett år.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ja till nya arbetstider 

Monday, December 6, 2021 10:13:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal Verkstadsklubben

 

Revisorerna har räknat rösterna i medlemsomröstningen och utfallet blev enligt nedan:

 

                   JA                          975 röster      60%

                   NEJ                        601 röster      37%

                   BLANK/ogiltig          46 röster         3%

 

Totalt antal röster var 1622 st av antalet röstberättigade 2129 st. Det ger ett valdeltagande på 76%.

Resultatet är alltså ett tydligt ja till de föreslagna arbetstiderna. Nu fortsätter förhandlingarna med företaget kring de praktiska detaljerna rörande ändringarna i arbetstider och i stoppdagsavtalet.

 


 

Nedanstående arbetstider kommer alltså att gälla fr.o.m 22-03-01:

 

2-skift

Dag-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Tisdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Onsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Torsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Fredag 

06:24 

12:24 

18 

5,7 

Kvälls-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Tisdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Onsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Torsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Fredag 

12:24 

18:36 

18 

5,9 

 
Natt

Natt-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Söndag 

22:24 

06:24 

8,0 

Måndag 

23:36 

06:24 

6,8 

Tisdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Onsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Torsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

 

· En 2-skiftsarbetare kommer få 70 minuters arbetstidsförkortning/vecka och en nattarbetare 94 minuters arbetstidsförkortning/vecka.

· Möjligheten till ikappkörning på vardagar för kvällsskiftet begränsas till 24 minuter tisdag-torsdag. (23:36-00:00)

· Företaget kommer att räkna av 20 minustimmar i stoppdagsbanken som en engångskompensation för varje individ som ligger på minus i stoppdagsbanken.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 74 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt