• RSS
  • Subscribe

Archives

Ansvariga i klubbstyrelsen 

Tuesday, June 4, 2019 10:46:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har gått igenom, och uppdaterat klubbens ansvarsområden:

Försäkringsansvarig

Ulf Aldebert

Introduktion

Mikael Johansson (d.y.)

Personalfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, PRU-ansvariga + respektive gruppordförande

Ungdomsansvarig

Dubravko Pervan

Hyttbyggaren/Hemsidan

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Leine Johansson

Lönesystemsansvariga

Mikael Johansson, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Entreprenadfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrick Carlsson, Anders Svensson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jämställdhetsansvariga

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson

Praoelever/APU

Mikael Johansson (d.y.)

Bemanningsplaner

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Arbetsorganisation

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

Arbetsmiljö

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson, Johan Marklund, Daniel Hag Bisak och Ulf Aldebert

Kompetensutveckling i klubben

Mikael Johansson och Leine Johansson

Projekt

 

Internationellt ansvarig

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Mikael Johansson

SIM

Facklig/politiskt ansvarig

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jenny Ilke Hjelm och Leine Johansson, Fredrik Jonasson

 

PARTSAMMANSATTA

 

 

Matråd

Fredrik Jonasson

SML

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

SML suppleanter

Tomas Nilsson och vice gruppordföranden

Arbetsmiljökommitté MB/MC/OLO

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och Ulf Aldebert

Arbetsmiljökommitté Scania IM

Daniel Hag Bisak

Arbetstider

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson och PRU-ansvariga

Övertidsbevakning                        

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och PRU-ansvariga

 

KONCERNFACKLIGT

 

 

MSS styrelsen ordinarie

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

MSS styrelsen suppleanter

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Scania Resultatbonus

Fredrik Jonasson, ersättare Ulf Aldebert

Förhandlare koncernfacket

Mikael Johansson

Personalstiftelsen

Daniel Lazic

Jubileumsfonden

SPS

MTM/SAM tidmätning

Leine Johansson, ersättare Fredrick Carlsson

Leonardo Cañas, Daniel Lazic och Fredrik Jonasson

Leonardo Cañas

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

EU-valet 

Wednesday, May 22, 2019 9:45:00 AM Categories: Från Förbundet

 

På söndag, 26 Maj, är det dags för val till europaparlamentet. Ett val som betyder mer för oss i Sverige än vad många tror. EU kan kännas krångligt och långt borta, men är mer tydligt och nära än du ofta märker. När vi är på jobbet har EU inflytande över vår arbetsmiljö och när vi köper mat i affären beslutar EU om vilka tillsatser som får eller inte får finnas i vår mat.

En vanlig missuppfattning är att vi i Sverige har en så hög nivå på vår arbetsrätt, vår arbetsmiljö och våra kollektivavtal att vi inte påverkas av EU:s minimiregler. Men flera av EU:s direktiv har tvingat Sverige att förstärka arbetstagarnas rättigheter. Även när svenska regler inte behöver ändras påverkas vi ändå indirekt, för när arbetare i andra länder får bättre villkor så minskar risken för dumpning av löner och arbetsvillkor i Sverige.

 

IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet.

 

Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas.

 

Ett demokratiskt Europa

Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet.

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Förskottssemester 

Wednesday, May 22, 2019 9:44:00 AM Categories: Arbetstider

 

Förskottssemester erbjuds till nyanställda medarbetare, som inte har tillräckligt många intjänade betalda semesterdagar, för att de ska ges möjlighet till betald ledighet under företagets huvudsemester.

Antal betalda semesterdagar framgår av lönespecifikationen för maj månad. Man kan få låna upp till totalt 20 semesterdagar inkl intjänade dagar. Förskottssemester ersätts endast med månadslön.

Förskottssemesterdagarna skrivs av med 20% per anställningsår de första fem anställningsåren. Vid egen uppsägning alternativt uppsägning på grund av personliga skäl t.ex. misskötsamhet, blir man återbetalningsskyldig av resterande belopp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

I nuläget ingen Västerviksbuss 

Wednesday, May 22, 2019 9:40:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Företaget har nu återkommit med ett svar på frågan om buss från Västervik.
- Just nu är det inte aktuellt, men företaget kommer att ta upp frågan i höst igen.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommmittén informerar 

Tuesday, May 7, 2019 1:47:00 PM Categories: Försäkringar

 

Folksam Juristförsäkring
IF Metall tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och vårdnadstvister till konsumenträtt.
Du får också Må-bra-rådgivning, hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som kan ersätta dina rättegångskostnader..
Priset för Juristförsäkring är 30 kronor i månaden.
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.
Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

 

Juristförsäkringen innehåller:

·         Juridisk rådgivning - 15 timmar per år

·         Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

·         Hjälp vid ID-stöld - telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

·         Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Övertidsinformation 

Tuesday, May 7, 2019 1:46:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal

 

På förekommen anledning påminner vi om vad som gäller vid övertid.
Företaget kan berordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

• Företaget beordrar övertid av den anställde.

• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.

• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.

• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.

• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.

• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle.

 

Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Enligt vårt lokala flexibilitetsavtal Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fullmakt förenklar! 

Tuesday, May 7, 2019 1:45:00 PM Categories: Medlemskap

 

På sistone har det förekommit att medlemmar blivit uteslutna på grund av att de missat att betala medlemsavgiften. Det vanligaste när detta sker är att medlemmen betalar via inbetalningskort. Bättre är att fylla i en fullmakt så dras avgiften direkt på lönen istället! Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Tillsammans stärker vi europa 

Thursday, April 11, 2019 7:55:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

 

EU-samarbetet är viktigt för vår industri. Det ger bättre möjligheter till export och handel, vilket ger bättre förutsättningar för industrijobb i Sverige. Genom EU-samarbetet kan vi också vara med och förbättra arbetsmiljön och -villkoren för industriarbetare i hela Europa. Det tjänar vi alla på. IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

 

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

*  Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet. Det ger fler industrijobb och ökade exportinkomster, inkomster som behövs för att finansiera vår välfärd.

*  Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. EU:s grundlag behöver ett starkare skydd för vår rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i arbetslivet och rätten till en pension som går att leva på. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra med låga löner och undermåliga arbetsvillkor.

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra genom brister och besparingar i arbetsmiljön.

*  Ett demokratiskt Europa
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakt 

Thursday, April 11, 2019 7:52:00 AM Categories: Medlemskap

 

 

 

Betalar du medlemsavgiften med inbetalningskort? Fyll i en fullmakt så dras avgiften på lönen istället! Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemskapets värde 

Thursday, April 11, 2019 7:47:00 AM Categories: Medlemskap

 

Tillsammans med över 300 000 andra medlemmar kan du alltid känna dig trygg.
Den största vinsten för dig som medlem är kollektivavtalet. Genom förhandlingar av kollektivavtalet förbättras din lön och dina villkor regelbundet. Men som medlem får du också mycket mer.

 

Du får:

•       Ett kollektivavtal med bra villkor

•       Verktyg och expertkunskap för att påverka på din arbetsplats

•       Förhandlings- och rättshjälp

•       Försäkringar

•       Flera medlemsförmåner

•       Rabatter och erbjudanden

•       Vara med och påverka

 

Att på egen hand förbättra villkoren på en arbetsplats är inte enkelt. Tillsammans däremot, kan vi få bra villkor på våra arbetsplatser och i samhället. Därför har vi bildat IF Metall. Vårt förbund bygger på ett löfte. Vi lovar varandra att inte arbeta under sämre villkor eller till lägre lön än någon annan. Alla tjänar på att vi håller vårt löfte till varandra. -För vilken arbetsgivare vill betala dig full lön om någon annan gör jobbet för halva priset?

 

Om du får problem på jobbet, hjälps vi i IF Metall åt att lösa dem. Det kan handla om allt ifrån en tvist om semesterersättningen till att du hamnat i konflikt med din chef eller arbetsledare. Eller kanske vill du bara veta vad som gäller i en speciell fråga? Då kan facket ge besked. Vänd dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats eller din fackklubb.

Medlemskapet innehåller till exempel försäkringar, förmåner samt råd och stöd i alla frågor som rör din anställning. Men du får också mycket mer.  Det finns flera förmåner som du får på köpet när du är medlem i IF Metall. Viktiga delar som försäkringar, utbildning, stöd och råd, ersättningar.

 

Medlemsförmåner
Förutom den största vinsten du som medlem i facket har – kollektivavtalet – finns också en rad andra förmåner:

 

-       Gratis kunskap. Kunskap ger styrka och makt så därför satsar vi mycket på utbildning för våra medlemmar och förtroendevalda. Alla fackliga utbildningar är gratis. När du går en utbildning får du ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst.

-       Försäkringar. Som medlem har du ett gott försäkringsskydd. Ibland omfattar det även din familj. Du får bla en försäkring för olycksfall på fritiden och kompletterande livförsäkring. Du har även möjlighet att teckna ytterligare individuella försäkringar via försäkringsbolaget Folksam. På så sätt kan du bland annat få billigare hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring eller pensionsförsäkring.

-       Ersättning vid arbetslöshet. Via medlemskapet är du försäkrad i arbetslöshetskassan. Det innebär att du får ersättning om du förlorar ditt jobb och blir arbetslös.

-       Ersättning vid strejk eller lockout. Vid eventuell strejk eller lockout har facket sparat pengar från din medlemsavgift i fonder inom förbundet som ger dig ekonomisk ersättning.

-       IF Metallkortet. Ditt medlemskort fungerar som medlemsbevis, men är också laddat med rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård och hemelektronik till teater och frisörbesök.

-       Medlemslån. Du har möjlighet att ansöka om Medlemslån hos Swedbank/Sparbankerna. Villkoren för medlemslån är förhandlade mellan banken och fackförbunden och ger bland annat låg ränta och inga avgifter.

-       Facklig rättshjälp. Om du har problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det direkt vid förhandlingsbordet. Men ibland måste ditt ärende vidare till domstol. Som medlem i IF Metall kan du få facklig rättshjälp.

 

Läs mer om dina medlemsförmåner på www.ifmetall.se/medlem

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 60 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt