• RSS
  • Subscribe

Archives

Rapport från klubbens årsmöte 

Wednesday, March 11, 2020 11:18:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Nu har verkstadsklubbens årsmöte hållits. Tyvär såg vi en minskning av deltagandet. Alla medlemmar har rätt att gå på våra möten vilket är viktigt ur en demokratisynpunkt.
Ju fler vi går på nomineringsmöte och årsmöte desto starkare blir vi vid förhandlingsbordet!
Nu var vi ca 120 mötesdeltagare varav 117 röstberättigade.

 

Ordförande för mötet var före detta huvudskyddsombudet Mats Nilsson och före detta klubbsekreterare Björn Klingstedt. Efter sedvanlig mötesformalia rapporterades och godkändes verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2019 samt verksamhetsplan för 2020.

 

Val till styrelseuppdrag förättades. Till kassör valdes Joakim Rylin. Till styrelseledamöter valdes Jenny Ilke Hjelm, Leonardo Cañas och Fredrick Carlsson efter personval. (Övrig nominerad var Karen Victor.) Till styrelseersättare valdes Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson. (Övriga nominerade var Ulf Aldebert och Kennie Ekstrand.) Till studiekommittén valdes Leine Johansson, Martin Nilsson, Glenn Jonsson, Saga Lundberg, Fredrik Sjöbäck, Muhamed Lelic, Jeff Sabel, Karen Victor och Semirana Karamani. Övriga val: yrkesombud Mikael Johansson, ungdomsansvarig Lina Månsol och internationellt ansvarig Mikael ”Sippa” Johansson. Dessutom valdes 41 st representantskapsombud till avdelning 38 Dackebygden. Nya i valberedningen: Mikael Johansson (sammankallande), Niklas Forsman och Carolina Söderberg. (Valberedning med ett år kvar: Joakim Johansson, Abdo Sarajlija och Emmelie Helgesson.)

 

Under rapporter redovisade klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson bland annat läget i avtalsrörelsen och läget i arbetet med lönesystemet.

 

Klubbstyrelsens sammansättning 2020

 

Ledamöter:
Mikael Johansson
Leonardo Cañas
Daniel Lazic
Joakim Rylin
Jenny Ilke Hjelm
Fredrik Jonasson
Fredrick Carlsson

 

Ersättare:
Jeff Sabel
Leine Johansson
Saga Lundberg
Catarina Gustavsson
Karen Victor
Anders Svensson
Tomas Nilsson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konstituering 

Wednesday, March 11, 2020 11:17:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har nu konstituerat sig vilket innebär att Leonardo Cañas fosträtter som vice klubbordförande och Daniel Lazic som andre vice klubbordförande. Leonardo fortsätter även som PRU-ansvarig för MB och Daniel för MC. Jenny Ilke Hjelm valdes till sekreterare och Fredrik Jonasson till vice sekreterare. Förhandlare i klubben är Mikael Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Joakim Rylin, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson. Förhandlarersättare är Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson.
Övriga ansvarsområden beslutas på klubbstyrelsens planeringsdagar senare i vår.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemskapets fördelar 

Wednesday, March 11, 2020 11:14:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Som medlem i IF Metall är du aldrig ensam. Tillsammans påverkar vi och ser till så att våra kollektivavtal har bra villkor. Det finns många bra anledningar till att vara medlem i IF Metall. Vi hjälps åt med att påverka på arbetsplatserna, ser till så att vi får bra villkor i våra kollektivavtal och finns där för varandra när det behövs.

 

Att på egen hand förbättra villkoren på en arbetsplats är inte enkelt. Tillsammans däremot, kan vi få bra villkor på våra arbetsplatser och i samhället. Därför har vi bildat IF Metall. Vårt förbund bygger på ett löfte. Vi lovar varandra att inte arbeta under sämre villkor eller till lägre lön än någon annan. Alla tjänar på att vi håller vårt löfte till varandra.

 

Om du får problem på jobbet, hjälps vi i IF Metall åt att lösa dem. Det kan handla om allt ifrån en tvist om semesterersättningen till att du hamnat i konflikt med din chef eller arbetsledare. Eller kanske vill du bara veta vad som gäller i en speciell fråga? Då kan facket ge besked. Vänd dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats eller din fackklubb.

 

Så ta chansen och gå med i IF Metall du också. Var med och arbeta för bättre villkor för alla industriarbetare! Det är enkelt att bli medlem i IF Metall. Klicka här för att komma till sidan där du  kan ansöka med hjälp av BankID.

 

 

Vad går medlemsavgiften till?

Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen. Medlemsavgiften används till exempel till följande verksamheter:

  • Centrala avtalsförhandlingar och tvister.
  • Arbetsmiljöarbete.
  • Medlemsförsäkringar.
  • Rättshjälp, till exempel om du råkar ut för en olycka eller blir felaktigt uppsagd.
  • A-kassan och inkomstförsäkring om du blir av med jobbet.
  • Förbundets konfliktfond, som behövs om vi går ut i strejk eller drabbas av lockout.
  • Fackligt internationellt arbete.
  • Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.
  • Avdelningarnas lokala arbete, bland annat förhandlingar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Wednesday, March 11, 2020 11:13:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 6 Mars valdes Leif Löfgren till nytt skyddsombud på MCA.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingsläget 

Thursday, February 20, 2020 11:10:00 AM Categories: Förhandlingar Verkstadsklubben

 

En av de stora frågorna som Verkstadsklubben jobbar med just nu är de många omorganisationerna som pågår runt om i hela fabriken.

Verkstadsklubben vill uppmana er till att vara delaktiga och att vara med och påverka resultatet.

 

Hur då undrar ni?

Genom att jobba lugnt och metodiskt, vara med på förbättringsmöte, vara konstruktiva, flagga tidigt till chefen om ni upptäcker risker, våga ta hjälp av de olika funktionerna; t.ex. tekniker, skyddsombud, de lokala fackombuden men framför allt cheferna eftersom de har arbetsmiljöansvaret.

 

Det är bara ni i verksamheten som har den bästa kunskapen för att få avdelningarna att fungera.
Det ligger i allas intresse att skapa en hållbar och trivsam miljö på arbetsplatsen.
Därför är det viktigt att ni vågar påverka!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till padelturnering 

Thursday, February 20, 2020 11:02:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Medlemskap

 

Ungdomskommittén informerar:

Den 28 mars bjuder IF Metall Dackebygden in alla upp till 30 år att delta i Padel Open, som är en padelturnering för medlemmar.

Detta sker kl. 9.00 på PDL Center i Västervik och lunch kommer att serveras under dagen till rabatterat pris. Boende finns att tillgå till rabatterat pris för dom som vill.

 

Anmälan sker till postbox.avd38@ifmetall.se senast 9 mars

 

För frågor om turneringen, mer info eller dylikt kontakta Magnus Tolf på telefon: 076 894 00 95.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Thursday, February 20, 2020 11:01:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 7 februari valdes Viktor Svensson MCAC6A till kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om det blir konflikt... 

Thursday, February 20, 2020 11:00:00 AM Categories: Från Förbundet Förhandlingar

 

Nu har fack och arbetsgivare bytt avtalskrav med varandra. Motsättningarna och skillnaden i uppfattning om löneökningar och andra krav är ofta väldigt stora.

 

Vad händer om parterna inte kommer överens?
Parterna har rätt att vidta åtgärder i ett avtalslöst tillstånd, dvs. när avtalet löpt ut och inget nytt avtal ännu tecknats. Då råder inte längre fredsplikt. Konfliktåtgärder blir då möjliga som ett påtryckningsmedel. Men det är förbundsstyrelsen som beslutar om stridsåtgärder ska vidtas och den centrala konfliktkommitteen som planerar hur och vart det i så fall ska ske.

 

Vad gör du om det blir konflikt?
Det lokala konfliktarbetet leds alltid av avdelningen i nära samarbete med klubbarna som har ansvaret på arbetsplatserna. Det är viktigt att komma ihåg att en konfliktsituation kan inträffa med extremt kort varsel. Därför är det viktigt att man i god tid ser över sin konfliktorganisation! Det är viktigt att dina uppgifter är korrekta för att du ska kunna nås av rätt information! Du kan själv uppdatera dem i IF Metalls medlemsportal, som du når på www.ifmetall.se

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, February 20, 2020 10:59:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar! Hoppas att allt är bra med er, annars hör ni av er. Scania är ett globalt företag som i dag ingår i det nya bolaget Traton. Företaget och den fackliga organisationen är väldigt tydliga på hur vi beter oss mot varandra. Detta gäller alla i bolaget, jag har skrivit om detta innan och varit tydlig på hur vi ska behandla varandra. Jag kommer aldrig att acceptera om någon blir mobbad, kränkt eller skrämd på sin arbetsplats! Det får heller aldrig bli någon tyst kultur på företaget, då är vi farligt ute. Så det jag vill säga med detta är, gå aldrig och håll inne med något som ni tycker är fel utan ta upp detta med företaget eller den fackliga organisationen.

 

/Mvh. Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, December 18, 2019 1:50:00 PM Categories: Ordförande har ordet

Hej på er igen alla medlemmar, tiden går fort och vi har snart jul. Tack för ett bra nomineringsmöte, många bra synpunkter, även om jag tycker att vi kunde vara flera på mötet. Tänk på att det är en rättighet som vi som fackförening har stridit för, att kunna ha möten på betald arbetstid. Nu blickar vi framåt för det finns många nya utmaningar bl.a. så har vi en lönerörelse under 2020. Sedan ser vi till att komma på Årsmötet i februari. Nu ser vi fram emot lite julledighet det behöver vi alla för att ladda batterierna. Till sist vill jag önska er och era närmaste en riktig god jul och ett gott nytt år!

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 64 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt