• RSS
  • Subscribe

Archives

Ny chans till försäkring utan hälsodeklaration 

Monday, February 27, 2023 9:37:00 AM Categories: Försäkringar

 

Ännu inte tecknat sjuk- och efterlevandeförsäkringen? Då har du en ny chans nu, utan att behöva göra en hälsodeklaration. I mitten av januari skickade Folksam ut ett brev om det här till dig som inte har sjuk- och efterlevandeförsäkringen sedan tidigare och är mellan 30 och 55 år. Vill du ha försäkringen behöver du inte göra något annat än att betala fakturan. Vill du inte ha försäkringen kan du bara bortse från utskicket och fakturan. Sista dagen att teckna försäkringen är den 28 mars och den börjar gälla den 1 april. Missa inte det här! Läs mer om sjuk- och efterlevandeförsäkringen genom att scanna QR-koden här bredvid.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

8 Mars – Stoppa mäns våld mot kvinnor 

Monday, February 27, 2023 9:35:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Årets 8 Mars-tema är samma som förra året: Stoppa mäns våld mot kvinnor. Bakom varje siffra om anmält brott om mäns våld mot kvinnor döljer sig någons partner, dotter, vän – och arbetskamrat. Mäns våld mot kvinnor angår oss alla. Vi är ett stort förbund med många medlemmar. Sannolikheten att vi har någon i vår närhet som utsätts för våld eller är den som utsätter är därmed ganska stor. Som facklig organisation handlar det också om hur våra medlemmar mår på jobbet, en arbetsmiljöfråga. Vecka 10 kommer jämställdhetskommittén uppmärksamma 8 Mars genom att vara ute i verksamheten och sprida information om ämnet.

 

Jag bryr mig – jag skriver under!

Är du en industriarbetare som vill att mäns våld mot kvinnor ska upphöra? Ta ställning, visa ditt aktiva engagemang. Genom att skriva under vår namninsamling visar du att: Jag bryr mig! Skriv under på ifmetall.se/jagbryrmig Namninsamlingen lanserades 2022 och fortsätter under 2023. Givetvis är alla välkomna att skriva på. Visa ditt aktiva ställningstagande!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

KALLELSE 

Thursday, February 9, 2023 3:33:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

Share This Using Popular Bookmarking Services

Studieinformation 

Friday, January 13, 2023 6:57:00 AM Categories: Medlemskap Studier

 

Studieinformation

Studiekommittén informerar här om vilka studier du kan gå.

 

Medlemmar som INTE är förtroendevalda:

Medlem i facket 3dagar - veta mer om din roll som medlem och arbetstagare vilka rättigheter och skyldigheter som uppkommer samt hur du, just DU kan påverka. Medlem i facket har flera möjligheter: engelska, arabiska och teckentolk.
Medlemsutbildning steg 2 3dagar – Måste gått medlem i facket innan. Ge dig själv en ”röst” och kunna ha ett bra samtal med kamrater på arbetsplatsen och värna om det demokratiska samtalet.
Kollektivavtalsdag – lär dig mer om vad ett kollektivavtal är.
Arbetsmiljödag – lär dig med om hur du kan påverka din arbetsmiljö. Våra rättigheter och skyldigheter.
Försäkringsdag – Vad ingår i kollektivavtalet och medlemsavgiften och hur tar du reda på allt.
Facklig introduktion 1dag – Vad är facket och hur funkar den svenska modellen. Finns på flera språk.

Nytt för i år är Jämställdhetsutbildning 2dagar - lär dig att se ojämställdheten i samhället och på arbetsplatsen

Är du 30år eller yngre kan du också gå OM-utbildningarna. Dagar där ni är yngre deltagare och mer inriktat.

 

Medlemmar som ÄR förtroendevalda:

Grundkurs Agera 10dagar
Kollektivavtal 3dagar (måste gått Agera först)                                                                             
Lagar i arbetslivet 6dagar (måste gått Agera och kollektivavtalet först)

 

Klicka här för att anmäla dig.
-Eller prata med någon i studiekommittén.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Sifferstickan 

Friday, January 13, 2023 6:50:00 AM Categories: Centrala avtal Försäkringar Medlemskap

 

"Sifferstickan" innehåller aktuella ersättningsbelopp gällande social-, och avtalsförsäkringar samt en kort information om de försäkringar som ingår i medlemskapet i IF Metall eller som kan kompletteras.

Det finns även telefonnummer till Folksam utifrån enklast språk samt möjlighet att se om företag har kollektivavtal med IF Metall men också möjlighet att kolla upp företag i andra branscher. Det finns länk till en sida att söka på. Kan vara bra när nära och kära jobbar och du vill kolla upp så även dom får exempelvis en schyst pension och om dom skadar sig på jobbet att det finns försäkringar.

Sifferstickan har nu uppdaterats med aktuella siffror för 2023.
Senare under året kommer det finnas en pappersvariant.


Sifferstickan finns som en behändig Android-app som går att hämta här.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, January 13, 2023 6:49:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar god fortsättning på det nya året och välkomna tillbaka, jag hoppas att ni har haft en bra jul med några dagars ledighet. Nu har vi ett nytt år med nya utmaningar, bland annat ska det förhandlas fram ett nytt centralt avtal som ska vara klart till sista mars. För den nya avtalsperioden börjar 1 april, när det centrala avtalet är färdigt kommer vi förhandlare inom IF Metalls koncernfack på Scania att förhandla vidare för att komma överens om en lokal överenskommelse.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nolltolerans mot sexuella trakasserier 

Tuesday, November 22, 2022 8:18:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

Med anledning av ärendet med sexuella trakasserier i Södertälje vill Verkstadsklubben tydliggöra vår ståndpunkt:
Inga former av trakasserier eller kränkande särbehandlingar accepteras oavsett om det gäller sexuella trakasserier eller mobbing i någon form!

 

Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Trakasserierna är en fråga för organisationen, inte en privat fråga för den som drabbas. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller beteenden som är kränkande.

 

Blir du utsatt för trakasserier eller ser någon annan bli trakasserad bör du agera enligt nedanstående riktlinjer:

  1. Säg ifrån! Konfrontera personen direkt! Lämna inget utrymme för missförstånd.
  2. Anmäl trakasserierna till din chef eller till HR. Du kan även ta kontakt med ett skyddsombud eller annan förtroendevald. Det viktigaste är att anmälan sker för att trakasserierna snabbt ska kunna upphöra.
  3. Skriv ner det som hänt så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, vad den som trakasserade dig sa och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade.

 

Verkstadsklubben har en beredskapsplan för hur man ska agera om ett ärende med sexuella trakasserier uppstår. Vi arbetar även förebyggande genom att utbilda förtroendevalda i ämnet och genom information i olika forum. Sedan några år tillbaka har vi dessutom en jämställdhetskommitté som ska stärka upp jämställdhetsarbetet.

 

Klubbens jämställdhetsansvariga
Mikael ”Sippa” Johansson (Klubbordförande)
Fredrick Carlsson (Huvudskyddsombud)

Jämställdhetskommittén
Karen Victor (Klubbstyrelsen)
Fredrik Jonasson (Klubbstyrelsen)
Anders Svensson (OLO)
Fredrik Sjöbäck (MB)
Saga Lundberg (MC)
Anna Steisjö Hammarberg (MB)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrådet ställde sig bakom avtalskraven 

Tuesday, November 22, 2022 8:17:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

På tisdagen den 15 november 2022 tog IF Metalls avtalsråd beslut om att ställa sig bakom avtalskraven i Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning.

 

IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 4,4 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och en låglönesatsning.

 

Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2023

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Deltidspension 

Tuesday, November 22, 2022 8:13:00 AM Categories: Centrala avtal Medlemskap

 

IF Metall har förhandlat fram en premie till dig för att du ska kunna gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. Du har rätt till att gå i deltidspension om du arbetar på en arbetsplats där man i riksavtalet har träffat överenskommelse om delpension, tex Teknikavtalet.

 

Vad är deltidspensionssystemet?
Systemet ger dig rätt att gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. För att ha råd överförs en premie till en speciell pensionsförsäkring som du kan nyttja när du önskar gå i delpension.

 

Jag går snart i pension, vad händer med mina avsatta pengar?
Om du väljer att inte gå i deltidspension utan arbetar heltid tills du går i pension kommer avsättningen att fungera som en vanlig pensionsförsäkring.

 

Vilken lön beräknas avtalspensionen på?
All lön räknas med i underlaget på samma sätt som avtalspension SAF-LO. Det innebär exempelvis att ob, övertid osv. räknas med.

 

Hur ansöker jag om deltidspension?
Du ska ansöka skriftligt hos arbetsgivaren sex kalendermånader innan du vill att deltidspensionen ska börja gälla.

 

Deltidspension skiljer sig från vanligt deltidsarbete i vissa avseenden:

  • Om du ångrar din deltidspension har du ingen företrädesrätt eller garanti att gå upp i arbetstid.
  • Lön betalas ut i förhållande till den nya arbetstiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på hur statlig ålders- och avtalspension kommer att påverkas. Se mer information från Pensionsmyndigheten och www.minpension.se.
  • Semester- och kompensationsledighet utgår i proportion till den minskade arbetstiden. För deltidsarbete gäller principen om nettosemester.
  • Sjuklön, sjukpenning och övriga ersättningar påverkas i förhållande till din minskade arbetstid.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utskiftningsförfrågan 2022 

Tuesday, November 22, 2022 8:11:00 AM Categories: SRB

 

Om du vill ta ut dina resultatbonusandelar, som tilldelades år 2019 (intjänad år 2018) eller tidigare, så behöver du registrera ditt svar på webbtjänsten www.pri.se, under ”Vinstandelsstiftelse”.

 

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer en svarblankett skickas till dig per post under vecka 46.

 

Sista datum för begäran av utbetalning är 2022-12-31.

 

Om du väljer att ta ut andelar kommer utbetalning ske i slutet av mars 2023 till värde som fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2022.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt