• RSS
  • Subscribe

Archives

Lokala lönerevisionen fortsätter 

Thursday, April 27, 2023 7:51:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Förhandlingarna kom igång på allvar den 18/4, med två bokade möten under vecka 16. Mikael ”Sippa” Johansson (Oskarshamn), Thomas Nyberg (Luleå) och Marcella Ossandon (Södertälje) träffade företaget på plats i Södertälje. Vidare finns förhandlingstillfällen inbokade denna vecka 26 och 27 April. När det finns något konkret att rapportera om så kommer det att skickas ut MSS-blad om detta.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till jämställdhetsutbildning 

Thursday, April 27, 2023 7:41:00 AM Categories: Studier
Fån avd 38:

IF Metall är ett feministiskt förbund som arbetar aktivt mot diskriminering i arbetslivet och samhället. Är du medlem och vill veta mer? Nu har vi en jämställdhetsutbildning som körs i Oskarshamn 8-9 juni på Forum. Den är riktad till medlemmar UTAN uppdrag alltså inga förtroendevalda.

 

Anmäl dig på den här länken.

Gå in på medlem utan uppdrag och bläddra till datum och utbildning.

Anmälan senast 19 maj!

 

En grundläggande utbildning i jämställdhet där du lär dig att se ojämställdheten i samhället och på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig kunskap och förståelse kring de normer och strukturer som skapar ojämställdhet och en inblick i hur du kan vara med och arbeta för ett jämställt samhälle och arbetsliv.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala förhandlingarna startar 

Friday, April 21, 2023 10:34:00 AM Categories: Förhandlingar Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Vecka 14 hade våra MSS-förhandlare två möten med företaget där de hade en uppstart och en genomgång av det centrala avtalet. Den 17/4 möttes alla facken med företaget som gav en genomgång av läget i företaget och hur ekonomin ser ut. Förhandlarnas uppfattning är att det generellt ser bra ut, utifrån mötena och hur produktionen löper på.

 

Under tiden har vår fackliga ”siffergrupp” med Fredrik Jonasson, Roger Björk och Marcela Ossandón gjort en lönekartläggning och marknadsanalys. De har kartlagt de olika yrkeskategoriernas snittlöner och jämfört dessa mellan orterna. Sedan tidigare finns en plan på att ta igen lönegapet mot konkurrerande företag som också borde vara aktuellt i år.

 

De riktiga förhandlingarna startar den 18/4, med två bokade möten under vecka 16. Sippa och Thomas kommer till Södertälje för att möta upp Marcela och träffa företaget på plats.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till pensionsinfo 

Tuesday, April 11, 2023 7:45:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Försäkringar

 

Har du koll på vad som gäller när du går i pension?

Alla medlemmar som är över 55 år samt förtroendevalda som vill veta mer om pensioner är välkomna på information i Auktionen med Magnus Andersson som är ansvarig för arbetsmiljö och försäkringar på avdelning 38 Dackebygden.

 

Två tillfällen är inbokade:
Torsdag 4 Maj                                          Måndag 8 Maj
13:00 – 14:00                                           13:00 – 14:00
Plats: Auktionen                                       Plats: Auktionen

 

Anmälan kan ske till försäkringsansvarig Tobias Engström på telefon 63780, eller via mail till ifmetall.oskarshamn@scania.com (ange namn och anställningsnummer samt vilket tillfälle du anmäler dig till).

 

Försäkringskommittén

Försäkringsansvarig Oskarshamn

Tobias Engström, tfn 63780

Tobias.x.engstrom@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MC

Joakim Rylin, tfn 65326

Joakim.rylin@scania.com

 

Försäkringsinformatör MC

Fredrik Österlund, tfn 63734

fredrik.osterlund@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MB

Mattias Pettersson, tfn 65027

Mattias_x.pettersson@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör OLO

Joakim Johansson, tfn 65511

Joakim.x.johansson@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör SIM
Amel Hadzic, tfn 68578
amel.hadzic@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör SIM
Joahannes Dogertz, tfn 63702
johannes.dogertz@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MC
Amanda Alfredsson, tfn 63733
amanda.alfredsson@scania.com

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vi rustar vår beredskap för konflikt 

Wednesday, March 15, 2023 3:53:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar

 

Från förbundet:

Målet i avtalsrörelsen är självklart att nå fram till överenskommelser om nya avtal när de första i raden av våra 37 avtal löper ut den 31 mars 2023. Men, samtidigt är det viktigt att vi som organisation är rustad och beredd på konflikt.

 

Förhandlarna vänder på varje sten

I förhandlingsdelegationerna vänder ledamöterna på alla stenar som går. Men om de har vänt på alla stenarna utan att nå en lösning och måste ta till varsel om konflikt – då gäller det att alla är rustade och att allt är på plats för det, säger Anneli Ivarsson, avdelningsombudsman IF Metall Bohuslän-Dal.

 

Vad handlar det då om rent praktiskt och konkret?

Regelverk och organisation om vilka företag som varslas om konflikt beslutas i förbundets konfliktkommitté, säger Anneli Ivarsson. Den ringkampanj som förbundet gör i avtalsförhandlingarnas slutskede när man ringer runt till klubbordföranden vid företag med minst 50 medlemmar och täcker cirka 500 företag ger en bra grund. Då samlas en bild av vilka företag som har god produktion och bra framtidsutsikter och hur konfliktviljan ser ut hos medlemmarna.

 

Mjukt eller hårt varsel

Varsel om stridsåtgärd brukar i ett första skede handla om övertidsblockad, ett så kallat mjukt varsel. Efter en viss tid övergår det till skarpt läge och handlar om total arbetsnedläggelse – strejk. – För oss i avdelningen och våra klubbar handlar det om att samla förtroendevalda som kan vara strejkvakter, göra scheman över vem som ska vara strejkvakt och när, säger Anneli Ivarsson, och fortsätter. – På avdelningen ställer vi ombudsmän in alla vanliga förhandlingar och fokuserar på att vara stöd och ge service till de som strejkar. Strejkkort ska vara ifyllda, konfliktvästar och material ska finnas, mat och kaffe till de som står vakt.

 

Vilka förberedelser behöver klubbarna göra?

Medlemsservicen till de som är uttagna att strejka behöver regelbunden information om vad som händer och behöver veta vem de ska kontakta vid frågor. – Här är det viktigt att klubben har tagit reda på hur de kan nå medlemmarna när de inte är på arbetsplatsen. Privata telefonnummer och mejladresser är viktigt att det är uppdaterat och att medlemmarna i sin tur vet exakt vem de ska kontakta, säger Anneli Ivarsson.

 

Läs mer om avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2023

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Första vändan med OPO klar 

Wednesday, March 15, 2023 3:51:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar

 

Första vändan till de opartiska ordförandena (Opo) är klar. Det är en av flera vändor som görs under mars månad på väg mot nya avtal när de nuvarande löper ut den 31 mars. När avtalsrörelsen går in i mars månad – som även kallas Opo-månaden – har parterna inom Industriavtalet satt reglerna om att man då tar stöd i förhandlingarna. Första vändan innehåller oftast en skiss eller förslag på avtalsperiodens längd, så även denna gång. Skissen innebar ett treårigt avtal, något som både facken och arbetsgivarna sa nej till. Nu följer ett par högintensiva veckor för de olika förhandlingsdelegationerna. Några Opo-vändor till kommer det att bli, allt enligt det regelverk som finns i Industriavtalet.

Opo – Opartiska ordförande.

Fungerar som medlare i de avtalsförhandlingar som täcks av Industriavtalet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Wednesday, March 15, 2023 3:50:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt nedanstående förtroendevalda: Stefan Fried MCAEL skyddsombud, Mohammad Mohammad MCAD7A kontaktombud, Andreas Jisvik MBCPN kontaktombud, Ahmed Hadzic SIM försäkringsinformatör, Amanda Alfredsson MCABW försäkringsinformatör.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Gå en utbildning! 

Wednesday, March 15, 2023 3:46:00 PM Categories: Studier

 

Studiekommittén informerar:

Jämställdhetsutbildning för medlemmar (IF Metall)

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag.

Innehåll: En grundläggande utbildning i jämställdhet där du lär dig att se ojämställdheten i samhället och på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig kunskap och förståelse kring de normer och strukturer som skapar ojämställdhet och en inblick i hur du kan vara med och arbeta för ett jämställt samhälle och arbetsliv.

Utbildningstid: 16 timmar.

Facklig introduktion (LO)

Målgrupp: Nya medlemmar och de som är tveksamma och ännu inte blivit medlemmar.

Innehåll: Information om vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. Introduktionen handlar om arbetsplatsen och tar upp följande saker på en grundläggande nivå:

– kollektivavtalet som begrepp och idé.

– parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att påverka.

– några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen.

– diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv.

 

Anmäl er på www.dackebygden.com

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ersättning vid olycksfall 

Monday, March 13, 2023 9:42:00 AM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:
 

Om man skadar sig på arbetet och får inkomstförlust mm så ska AFA ersätta. Från 1 januari 2021 så tillkom en självrisk på 500 kr samt att allt under 100 kr inte utbetalas. Så man får alltså inte ersättning från AFA förrän det går över 600 kr.

 

MEN enligt Teknikavtalet IF Metall ( § 11 mom 3) gäller att arbetsgivaren ska ersätta vård- och resekostnader som uppstått i samband med arbetsskada i de fall kostnaderna inte ersätts av någon annan (till exempel Försäkringskassan eller AFA-försäkring). För att få rätt till ersättning från AFA måste vård-eller resekostnaderna uppgå till en summa om minst 600 kr.

När ska arbetsgivaren betala?

Om den anställde inte blir beviljad ersättning från AFA så ska arbetsgivaren stå för de uppkomna vård- och resekostnader. Om den anställde blir beviljad ersättning från AFA så utgår en självrisk (500 kr, år 2021). Kostnaden för självrisken ska då ersättas av arbetsgivaren.

Hur?

Arbetsskada ska alltid anmälas i systemet TIA.

 

För att få ut ersättning ska utlägg redovisas i reseräkningssystemet MXP. Såväl självrisk som utlägg redovisas under utläggskategorin Självrisk och utlägg för arbetsskada. Kvitton scannas in och bifogas i systemet och papperskvitton i original skickas sedan in tillsammans med utläggsrapporten med internposten till: Reseräkningar, HASBR, bS24, plan 5.”

 

AFA Försäkring

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar AFA anställda inom den privata sektorn, och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

 

Försäkringsansvarig Oskarshamn

Tobias Engström, tfn 63780

Tobias.x.engstrom@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör

MC Joakim Rylin, tfn 65326

Joakim.rylin@scania.com

 

Försäkringsinformatör mot MC

Fredrik Österlund, tfn 63734

fredrik.osterlund@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MB

Mattias Pettersson, tfn 65027

Mattias_x.pettersson@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör

OLO Joakim Johansson, tfn 65511

Joakim.x.johansson@scania.com

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fackligt stöd i rehab 

Monday, February 27, 2023 9:38:00 AM Categories: Arbetsmiljö Medlemskap Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben har fått signaler om att medlemmar ibland upplever att det ifrågasätts om de vill ha med en facklig representant i tex ett rehabärende. Därför vill vi förtydliga att en medlem i facket alltid har rätt att ta med en facklig representant på möten.

 

Varför ska facket vara med på ditt rehabiliteringsmöte? Det enkla svaret på frågan är att facket är medlemmarnas intresseorganisation och ska därför givetvis engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering. Våra skyddsombud jobbar för att arbetskamraterna ska ha en god arbetsmiljö och våra rehabiliteringsansvariga med att medlemmarna ska kunna få den anpassning de behöver för att komma tillbaka till arbetet. Fackets medverkan behövs också för att skapa en bra social miljö för den som ska rehabiliteras. En viktig facklig uppgift är att se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter. Därför är det viktigt att facket är med från början i ett rehabiliteringsärende och är med genom hela processen. Det gäller både rätten till ersättning och rätten till aktiva rehabiliteringsåtgärder både i förhållande till berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan, och till arbetsgivaren.

 

Det är bara medlemmen själv som kan hindra fackets medverkan som stöd och hjälp.

Du har alltid rätt att ta med dig en facklig representant på möten!

 

En sjukskriven eller skadad medlem som återkommer till arbetet på hel- eller deltid eller för arbetsträning/arbetsprövning ska ha rätt till ett anpassat arbete. - Så fort du blir kallad till ett rehabmöte, kontakta din fackliga företrädare på ditt området!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 5 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt