• RSS
  • Subscribe

Archives

Avtal med reallöneökningar 

Tuesday, April 12, 2016 10:03:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar Löner

 

 

 

 

Bara timmar innan de första avtalen löpte ut vid månadsskiftet blev IF Metall efter hårda förhandlingar överens med arbetsgivarna om ett nytt ettårsavtal. – Det är ett bra avtal på 2,2 procent som ger medlemmarna reallöneökningar och avsätt­ningar till deltidspension, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

 

De nya kollektivavtalen , som gäller fram till den 31 mars 2017, innehåller inte några av de försäm­ringar som arbetsgivarna krävde. Deras hårda krav på försämringar lyckades facken avvärja, tack vare medlemmarnas engagemang.

 

– Det främsta skälet till att vi kunnat teckna så här bra avtal är det fantastiska lokala engage­manget i avtalsrörelsen från medlemmar och för­troendevalda. Dessa röster är ovärderliga i för­handlingslokalerna för att sätta tryck på motpar­ten, säger Anders Ferbe. Förutom avtalsvärdet på 2,2 procent och utökad deltidspension innehåller avtalen även andra för­bättringar.

 

– Det är glädjande att vi även lyckades få till bra förutsättningar för våra medlemmar när det gäl­ler arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet, säger Anders Ferbe.

– De här avtalen har mycket goda förutsättningar att normera. Jag utgår från att många parter på den svenska arbetsmarknaden nu kan teckna kollektivavtal med det här avtalet som norm för löneökningarna, säger Anders Ferbe.

 

 

 

 

Ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en utbyggd deltidspension. Dessutom överenskommelser om ökat fokus på jämställdhet och arbetsmiljö.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad innebär avtalet? 

Tuesday, April 12, 2016 10:02:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar Löner

 

 

 

De opartiska ordförandenas slutliga hemställan, som parterna tackat ja till innehåller följande:

  • Avtalsperioden omfattar tiden 1 april 2016 t.o.m den 31 mars 2017.
  • Löneavtalsvärdet (löneökningarna) skall vara 2,0 %. (Gäller från 1 April 2016.)
  • Avsättningen till deltidspension höjs med 0,2 % från 1 April 2016.
  • Tiden man har på sig för att begära central förhandling i frågor som rör 11 § eller 12 § i MBL minskar från två veckor till en vecka.
  • Det skrivs in i avtalet att en person som sagt upp sig, eller blivit uppsagd, har rätt att få ett arbetsgivarintyg i skälig tid, samt ett tjänstgöringsbetyg inom en vecka från det att man begärt det, som beskriver den tid man varit anställd, de arbetsuppgifter man haft och (om man begär det) vitsord beträffande hur man utfört arbetet.
  • Partsgemensamma arbetsgrupper skapas inom områdena arbetsmiljö, likabehandling i arbetslivet och översyn av semesterregler.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala förhandlingar väntar 

Tuesday, April 12, 2016 10:01:00 AM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

 

 

Det nya avtalet som parterna har tackat ja till är än så länge preliminärt. Den 13 april tar IF Metalls avtalsråd ställning till uppgörelsen och beslutar då att antingen rekommendera förbundsstyrelsen att godkänna eller att förkasta den. Därefter tas beslut i förbundsstyrelsen.

Efter det väntar lokala förhandlingar som för Scanias del sker på koncernnivå. Koncernfacket har redan börjat se över vilka skäliga krav vi kan ställa i de lokala förhandlingarna.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, April 12, 2016 10:00:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

 

 

Hej på er alla medlemmar, hoppas ni har det bra ute på era arbetsplatser, annars hör ni av er. Nu har vi ett centralt avtal i hamn, en nivå som landade på 2,2%, 2,0% i nivåhöjning och 0,20% in i delpensionen. Av vårat utgångsbud på 2,8% fick vi alltså ut 2,2% det får man säga vara en skaplig överenskommelse. Vi fick också igenom andra delar av våra lagda krav, det som nu händer är att vi inom scaniafacken ska förhandla med våran arbetsgivare och vi får hoppas att vi kan få upp nivån ytterligare. Vi kommer att förse er med mera information när vi får överenskommelsen i sin helhet, vi kommer också att informera efterhand om våran lokala förhandling. Sköt nu om er och på återseende, men framförallt hör alltid av er till den fackliga organisationen om ni har frågor eller funderingar, alla frågor är viktiga.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ettårigt avtal klart 

Thursday, March 31, 2016 7:19:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Löner

 

 

På torsdagkvällen sade både facken inom industrin och motparten ja till ett ettårigt avtal med ett avtalsvärde på 2,2% till löneökning och avsättning till delpension.

Ingen av de försämringar som arbetsgivarna ville ha finns med i detta avtal. Däremot har man kommit överens om förbättringar inom arbetsmiljö och jämställdhet.

 

Verkstadsklubben kommer fortlöpande informera om detaljerna i avtalet, allt eftersom vi får de till oss.

 

Nu väntar även lokala förhandlingar, vilka på Scania förs på koncernnivå.

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vår beredskap är god! 

Tuesday, March 29, 2016 10:43:00 AM Categories: Centrala avtal Löner

 

 

Dagens kontaktombudsmöte ägnades helt och hållet åt avtalsförhandlingarna och information om vad som händer vid en eventuell konflikt. Antalet in- och utgångar vid företaget har inventerats och strejklistor har tagits fram, vilka man även håller på att uppdatera med kontaktuppgifter till alla utvalda strejkvakter.

 

Arbetsgivarna inom industrin lämnade under gårdagen (28/3) ett bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.

 

Strax efter kontaktombudsmötet avslutades kom nedanstående pressmeddelande från facken inom industrin:

Facken inom industrin svarar Opo

ti, mar 29, 2016 04:08 EST

 

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt svarat de opartiska ordförandena (Opo), i industriförhandlingarna.

Fackförbunden har i dag svarat de opartiska ordförandena följande:

Vi avser att fortsätta avtalsförhandlingarna i syfte att nå ett kollektivavtal som ger löntagarna reallöneökningar och en förstärkt avsättning till flexpension/deltidspension. Vi avvisar med skärpa de låga löneökningsnivåer som arbetsgivarna föreslår.

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

 

Presskontakt:

GS - Anette Niska Andersson, 0702–26 97 49

IF Metall - Carin Wallenthin, 0703–38 39 01

Livs - Ingrid Persson, 0706–38 61 10

Sveriges Ingenjörer - Lasse Årling, 0703–29 80 08

Unionen - Jennie Zetterström, 0709–18 81 98

 

(Facken inom industrin har tidigare krävt löneökningar på 2,8 procent på ett år.)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utan avtal kan lönen bli noll! 

Tuesday, March 15, 2016 10:54:00 AM Categories: Centrala avtal Löner

 

 

Arbetarnas rättigheter är inte instiftade av någon högre makt, utan är resultatet av tuffa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
– Utan våra kollektivavtal skulle arbetsgivaren själv kunna bestämma lönen och den skulle kunna vara hur låg som helst utan att det bryter mot någon lag, säger Kent-Erik Mattsson, klubbordförande på Indexator i Vindeln.

Det är så lätt att ta sina rättigheter i arbetslivet för givna. Men utan medlemmar skulle det inte finnas några fackförbund och utan fackförbund skulle det inte finnas några kollektivavtal.
– Bra lön och schysta arbetsvillkor är varken skrivet i sten eller instiftat av någon högre makt, tvärtom. En stor del av våra arbetsvillkor styrs av kollektivavtalen, som facket kämpar fram genom förhandlingar med arbetsgivarna.

Många tror helt felaktigt att kollektivavtalen ”bara” ger rätt till avtalspension eller försäkringar vid uppsägning, olyckor i arbetet och sjukdom. Men faktum är att om kollektivavtalen inte fanns skulle arbetsgivarna själva få bestämma det mesta som rör löntagarnas arbetsvillkor.
– De skulle kunna betala sina anställda hur låg lön som helst utan att bryta mot någon lag. De skulle inte heller behöva betala ut någon löneförhöjning, övertidsersättning, semesterlön eller ob-ersättning med mera, säger han.

Ja, listan på kollektivavtalets innehåll och värde kan göras väldigt lång.
– Våra föräldrar, och generationer före det, slogs för rätten till kollektivavtal för att trygga framtiden för oss. Den kampen måste vi fortsätta. Vi måste ständigt återerövra våra rättigheter och försöka flytta fram våra positioner. Det är därför som fackligt medlemskap och de riksavtalsförhandlingar som pågår just nu är så viktiga, säger Kent-Erik Mattsson.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad är GFL? 

Tuesday, March 15, 2016 10:49:00 AM Categories: Lernia Löner

 

 

När vi pratar om våra inhyrda dyker ofta förkortningen GFL upp. Alla kanske inte har full koll på vad GFL innebär och därför försöker vi här reda ut begreppen.

 

Förkortningen GFL står för genomsnittligt förtjänstläge. Enligt bemanningsavtalet ska lönen för inhyrda arbetare motsvara det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp hos kundföretaget (Scania). De arbetare hos Scania som gör samma arbetsuppgifter som de som ska hyras in utgör den jämförbara gruppen.

 

Att en inhyrd arbetskamrat kan gå in på en genomsnittslön kan ibland upplevas som orättvist av de som är anställda på Scania, som ligger lägre i lön. Anledningen till att de inhyrda får en genomsnittslön är dock ganska enkel. Det handlar om att kundföretaget (Scania) inte ska kunna använda sig av inhyrning för att dumpa lönerna.

 

Fyra gånger om året revideras GFL:en på Scania och beroende på om personer har slutat, eller börjat på Scania kan GFL:en både öka och minska.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, March 15, 2016 10:48:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar! Hoppas allt är bra på era arbetsplatser, annars hör ni av er. Vad är ideologi? Enligt mig är det något som man tror på eller som man brinner för. Själv har jag alltid haft en stark tro på fackföreningsrörelsen, för att kunna representera medlemmarna i denna förening är det för mig självklart med en stark ideologi. De första fackliga organisationerna bildades för mer än 100 år sedan. Då var arbetslösheten hög och fattigdomen utbredd, lönerna var låga och arbetsmiljön dålig. En arbetstid på 12–16 timmar, sex dagar i veckan, var vanligt. Anställningstrygghet saknades helt. Det var detta som fick våra företrädare att gå samman och gemensamt ställa krav på bättre arbetsmiljö, skälig ersättning och schyssta villkor.

 

Man måste ta hjälp av historien för att förstå vad som har fört oss dit vi är i dag och vad som kan hända om den andra sidan vinner och förstör vårat över 118-åriga bygge. Det tar lång tid att bygga upp något, men att förstöra något kan gå väldigt fort. Många kanske tar våra avtal och lagar för givet, men glöm inte att våra motståndare gör allt i sin makt att förstöra detta. Ett klubbslag i riksdagen kan exempelvis räcka för att förstöra vår semesterlag, det har inte alltid varit så att vi har haft rätt till 5 veckors betald semester, utan detta är något arbetarrörelsen har kämpat fram. Idag tar vi allt för givet och tror att det alltid har varit så och att det alltid kommer att vara så. Så visst har vi ett arv att vara rädda om och föra vidare.

 

Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från klubbens årsmöte 

Tuesday, March 1, 2016 10:39:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Förra veckan hölls verkstadsklubbens årsmöte i Folkets Park, med vår föregående kanslist Björn Klingstedt som mötessekreterare. Ordförande för mötet var Christian Teiffel från förbundets förhandlingsenhet.

Christian rapporterade från avtalsrörelsen och berättade vad som gäller vid övertidsarbete. Många passade också på att ställa frågor till Christian, bland annat om förhandlingsläget och om vad som kan vara giltiga skäl att inte kunna arbeta övertid.

 

Sedvanlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, samt verksamhetsplan för 2016 föredrogs och godkändes av mötet.

Därefter följde val till olika uppdrag. Till kassör i klubben valdes Joakim Rylin. Till styrelseledamöter valdes Jörgen Palmér, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson. Styrelsesuppleanter blev Fredrik Jonasson, Daniel Lazic, Kenneth Lundahl, Ulf Aldebert, Leine Johansson, Leonardo Cañas och Mikael Johansson (MCAAI2), i nämnd ordning.

 

Bland övriga val var bland annat en ny ungdomsansvarig i form av Linus Skyllborg, samt val av ombud till avdelningens representantskap. Dessutom utsåg mötet strejkvakter i händelse av en konflikt. Enskilda medlemmar kan även komma upp på klubbexpeditionen och anmäla sitt intresse av att ställa upp som strejkvakt.

 

Valberedning kommande år är Robert Härborg (MC), Abdo Sarajlija (MB) och Joakim Johansson (OLO) som alla har ett år kvar, samt Peter Uddén (MC) som valdes på mötet. Dessutom finns två vakanta platser som valberedningen fick i uppdrag att tillsätta.

 

Efter mötet avtackades Stefan Petersson och Sandy Bengtsson som efter en längre tid som förtroendevalda av olika anledningar valt att kliva av sina uppdrag.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 40 of 73 << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt