• RSS
  • Subscribe

Archives

Medlemskalendern 2020 

Wednesday, December 18, 2019 1:44:00 PM Categories: Medlemskap

 

Numera skickas inte medlemskalendern till alla medlemmar. Man kan istället beställa sin  kalender på ifmkalender.strd.se eller via en beställningstalong som kommer med julhälsningen från Marie Nilsson i decembernumret av Dagens Arbete.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakt 

Thursday, November 7, 2019 9:44:00 AM Categories: Medlemskap

 

Betalar du medlemsavgiften med inbetalningskort? Fyll i en fullmakt så dras avgiften på lönen istället! Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Facken inom industrin är eniga om avtalsplattform 

Thursday, November 7, 2019 9:44:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

Löneökning på 3 procent, som motsvarar cirka 900 kronor på en genomsnittlig lön inom Teknikavtalet, med en lägsta löneökning med minst 530 kronor. Fortsatta avsättningar till deltidspension. Åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten. Det är avtalskrav som IF Metall tillsammans med övriga i Facken inom industrin har enats om.

Siffran för ett ettårigt avtal ligger på en nivå som gör att våra medlemmar ska garanteras mer pengar i plånboken med en särskild satsning på de med lägst lön, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

 

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä

 

Bättre deltidspension

En annan del som handlar om både tid och pengar är att Facken inom industrin kräver fortsatta avsättningar för deltidspension i kommande förhandlingar.
- Många av våra medlemmar har fysiskt tunga jobb som gör att de inte orkar jobba ända fram till pension. Vi vill att de ska få ökad möjlighet att kunna gå ned i tid för att orka jobba längre samt utan att förlora en massa pengar, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

 

Säker arbetsmiljö
En hållbar och säkrare arbetsmiljö är viktigt för att orka jobba längre. Men också för att inte råka ut för skador eller än värre förlora sitt liv på jobbet. Undersökningar visar att så många som en av fyra unga inte får någon som helst introduktion om risker och säkerhet.
- Det är verkligen inte acceptabelt. Det ska vara självklart att man måste få lära sig jobba säkert från början. Därför kräver vi en stärkt introduktion för alla inom industrin, säger Marie Nilsson.

 

Ökad jämställdhet
Facken inom industrin kräver också att arbetsgivarna ska ha tydliga åtgärder för att förhindra att föräldrar förlorar både lön och kompetens under tiden de är föräldralediga.
- Fortfarande är det så att kvinnorna är i majoritet som tar ut föräldraledighet. De tappar ofta löneökningar och möjlighet att få kompetensutveckling och så fortsätter det livet igenom med lägre pension som följd. Därför är det här ett tydligt jämställdhetskrav från vår sida, säger Veli-Pekka Säikkälä.

 

Följ avtalsrörelsen på www.ifmetall.se/aktuellt/avtal-2020

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från arbetsmiljökonferens 

Thursday, November 7, 2019 9:42:00 AM

 

Avdelningen Dackebygden anordnade för en tid sedan en konferens med inriktning på arbetsmiljön dit PREVIA, RFSL, AFA och den tidigare ombudsmannen på LO K-G Wanngård var inbjudna.

 

K-G inledde den första dagen med ett anförande. Han har tidigare arbetat som ombudsman för LO, men är nu frilansande agitator. Han pratade om Sveriges välfärdssystem och det samhälle vi skapat genom ett rättvist skattesystem och som givit alla oavsett bakgrund och inkomst både välfärd och trygghet, men som nu håller på att monteras ned. Han pratade om att våra svenska löner och anställningsvillkor regleras via kollektivavtal, inte minimilöner. Och vad som händer när vår arbetsmarknad möter den fria rörligheten. Han visade hur omfördelningen av kostnaderna för samhället såg ut under en livscykel, och hur jämlika samhällen är det bästa alternativet för oss alla och ställde frågan varför utvecklingen går åt andra hållet?

Sedan var det RFSL:s tur att äntra scenen, där diskuterades olika HBTQ frågor och hur samhällets syn har förändrats, men att vi måste fortsätta att kämpa för att vi alla ska ha samma rättigheter. Vi fick se en karta hur det ser ut i resten av världen, och det är skrämmande att se, det finns länder där det är dödsstraff om man är homosexuell.

AFA gick igenom hur det ser ut på försäkringsfronten, och hur många miljarder som faktiskt går tillbaka till arbetsgivarna utav de pengar som är avsatta till att gå ut till medlemmar som har skadat sig både på och utanför arbetsplatsen. Detta både på grund av att man inte anmäler och även för att de inte blir godkända. Så det är viktigt att anmäla en skada hur obetydlig man än tycker att den är, för ingen vet hur den kommer att påverka dig i framtiden.
Konferensen avslutades med PREVENT. De informerade om att de är parternas kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor och att deras uppgift är att förmedla kunskap och utveckla produkter. Mycket av det material som våra skyddsombud använder sig av kommer ifrån PREVENT. De håller även olika utbildningar, och de visade att det fanns möjlighet att göra utbildningar på nätet. Det gjordes grupparbeten om vad man som skyddsombud tyckte var ens största utmaningar.

På det stora hela så var det två mycket bra dagar!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Info om Fonus 

Thursday, November 7, 2019 9:40:00 AM Categories: Medlemskap

 

Verkstadsklubben är medlem i Fonus och därmed är våra medlemmar berättigade till en del medlemsförmåner:

 

·         500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus

·         2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor.Avdrag på gravsten gäller enbart hos våra två största leverantörer av gravsten.

·         750 kronor prisavdrag när du träffar en jurist på något av våra kontor. 500 kronor prisavdrag när du får hjälp över telefon. 250 kronor prisavdrag när du själv upprättar avtal online.

 

Läs mer om Fonus på www.fonus.se/om-fonus/medlemmar/.

 

 

 

OBS! Informationen på denna sida är delvis inaktuell. Läs mer här: https://www.scaniafacken.com/Vklubbenohamn/utokade-medlemsformaner200901.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag den 23 oktober 

Monday, October 21, 2019 2:56:00 PM Categories: Skydd

 

Onsdagen v.43 varje år är dagen då man ska lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har. Detta beslut togs 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksammat skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö.
Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

MC900072685[1]Onsdagen den 23 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i det viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö. Men de behöver även ha stöd hela året så att vi tillsammans kan skapa säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vi får sverige att funka 

Monday, October 21, 2019 2:52:00 PM Categories: Från Förbundet
Från förbundet:

Vi industriarbetare finns över hela Sverige. Det vi gör exporteras över hela världen.
Vår kompetens och kunnighet är grunden i svensk industris framgångar på världsmarknaden.
Vi är grundbulten i Sveriges ekonomi och ryggraden i landets välfärd.

Vi i IF Metall är över 300 000 medlemmar. Vi industriarbetare finns över hela landet, på moderna arbetsplatser där vi bidrar till att utveckla framtidens teknologier. Industrin har lagt grunden till vårt lands välstånd. I dag levererar den svenska industrin spetsteknologi i världsklass, som drar in stora exportinkomster och är med och betalar välfärden.

I avtalsrörelsen 2020 ska nästan 500 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden omförhandlas. Omkring tre miljoner löntagares löner och arbetsvillkor är berörda. Vi industriarbetare är redo för denna kraftmätning med arbetsgivarna. För Vi får Sverige att funka.

Mer information om den kommande avtalsrörelsen hittar du på http://www.ifmetall.se/aktuellt/avtal-2020/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny förtroendevald 

Monday, October 21, 2019 2:51:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Andreas Lund MBCPS2 till kontaktombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Flera hittade oreglerade försäkringar 

Monday, October 21, 2019 2:25:00 PM Categories: Försäkringar

 

Vid försäkringssamtal och samverkan med Folksam hittas en hel del försäkringsärenden som man inte anmält och inte fått ut några pengar för. Detta har vi hjälpt till med att reglera så det blir utbetalt. Vissa ärenden finns det preskriberings tid på så det kan vara för sent att ansöka, men man skall ändå alltid försöka.

 

Bland det som vi hittat finns:

·         TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Ger 100% inkomstförlust. Där har hittats 48 personer.

·         AGS avtalsgruppsförsäkring. Ger ca 10% på sjuklön från sjukdag 15. Där har hittats 34 personer

·         TGL tjänstegrupplivförsäkring. Ger grundbelopp beroende på ålder vid dödsfallet. Samt Barnbelopp beroende på barnets ålder i familjen.

·         Även ingår begravningshjälp på 23250 kr. Där har hittats 2 personer.

·         FPT föräldrapenningtillägg. Kompletterande ersättning vid föräldraledighet. Där har hittats 22 personer.

·         PBF premiebefrielseförsäkring. Avsätter dina förlorade pensionsdelar när du inte arbetar. Vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet. Där har hittats 31personer.

 

I de genomgångar som gjorts med informatörerna och Samverkan med Folksam har även hittats en del pengar.

Fritidsförsäkringen som ingår i medlemskapet
Om du skadar dig och uppsöker läkare lämnas schablonbelopp på 700kr. Om skada uppstår och du blir behandlad så du får men eller blodvite så blir det ytterligare 700kr. Vissa akuta skador som behandlas tex. Borrelia ingår i försäkringen. Sjukhusvistelse betalas separat, och medicinsk rehab och invaliditet betalas upp till 200 000kr.
Sjuk och efterlevnadsförsäkring får man betala extra för. Där ingår sjukdomar med fastslagen diagnos, tex diabetes 2 som ger ett engångsbelopp på 50 000kr. I denna försäkring ingår något som heter arbetsoförmåga, alltså om du är sjuk och inte kan arbeta. Detta ger ett engångsbelopp efter att du varit sjuk i 90 dagar. (1800 kr i engångssumma och ytterligare 1800kr per månad du är sjuk.) I försäkringen ingår även en dödsfallsersättning på 250 000kr.

 

Detta är ett litet axplock vad som finns att hämta.
Vill ni ha en genomgång så kontakta någon av våra försäkringsinformatörer för att boka tid.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Datum för nomineringsmöten 

Monday, October 21, 2019 2:20:00 PM Categories: Möten

 

Datumen för våra nomineringsmöten är satta.
Grupperna kommer ha sina nomineringsmöten onsdag 27 november och klubben torsdag 5 december. Separata kallelser med tid och plats kommer längre fram.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 4 of 61 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt