• RSS
  • Subscribe

Archives

Varför ska man vara med i facket? 

Thursday, September 21, 2023 7:49:00 AM

 

Att vara med i facket är en solidaritetshandling. Om en eller några få väljer att stå utanför kanske inte gör så stor skillnad för hela kollektivet, men om många går ur försvagas facket och möjligheten att förhandla upp lön och andra fördelar minskar. Man kan likna det vid den där personen i kompisgänget som gärna blir bjuden men aldrig bjuder igen. Om alla skulle göra så skulle det till slut inte bli något kompisgäng kvar.

 

7 bra anledningar att vara med i IF Metall

1. A-kassa och inkomstförsäkring

Du kan få ersättning från vår a-kassa om du blir av med jobbet. Dessutom ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet.

 

2. Schyssta villkor och bra lön
Tack vare våra kollektivavtal får du bland annat en rättvis lön, regelbundna löneökningar, rimliga arbetstider, övertidsersättning, ob-tillägg och arbetstidsförkortning. När du jobbat klart kan du glädjas åt den extra avtalspensionen.

 

3. En säker arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är viktig för att förebygga olyckor och sjukdomar. Vi ser till att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen, och att det finns skyddsombud som jobbar för din säkerhet och ditt välmående.

 

4. Hjälp och stöd när det behövs
Vi ger dig råd och stöd vid uppsägning, rehabilitering, löneförhandling med mera. Om det krävs kan du även få rättshjälp. Vi jobbar också för att du ska få växa i din yrkesroll så att du har en kompetens som efterfrågas även i framtiden.

 

5. Försäkrad både på jobbet och fritiden
Du kan få ersättning för såväl arbetsskador som olycksfall på fritiden, och när du är sjuk, genom våra kollektivavtal och medlemsförsäkringar. När du är föräldraledig kan du dessutom få en extra ersättning.

 

6. Inflytande på jobbet
I många viktiga frågor måste arbetsgivaren förhandla med facket på arbetsplatsen innan beslut tas.
Det kan exempelvis handla om förändringar av arbetstider och arbetsuppgifter, eller hur lönen ska utvecklas och fördelas på arbetsplatsen. Du kan vara med och påverka detta.

 

7. Tillsammans är vi starka
Det är svårt att ensam kräva sina rättigheter. Men du är inte ensam. Vi är över 300 000 medlemmar. Tillsammans kan vi förbättra villkoren för alla industriarbetare och öka rättvisan i samhället.

 

Klicka här för att ansöka om medlemskap.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny försäkringsinformatör 

Thursday, September 21, 2023 7:48:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har valt Anders Eklund till ny försäkringsinformatör.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätten att vara sig själv på jobbet! 

Monday, September 4, 2023 9:24:00 AM Categories: Arbetsmiljö Avd 38 Dackebygden Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Är HBTQi en facklig fråga? -Absolut!
Fackets uppgift är att jobba för trygga, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplatser med en god arbetsmiljö för alla. En god arbetsmiljö för alla innebär både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Ingen ska känna sig utsatt, diskriminerad eller påhoppad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

 

Fredagen 15/9 går årets Pride-tåg från stadsparken i Oskarshamn och IF Metall Dackebygden är anmälda. Kom och gå med oss i tåget, och visa att du står upp för din, och dina arbetskamraters rätt att vara sig själv på jobbet! Från 16:00 kommer det bjudas på bland annat sång, dans, tal, ansiktsmålning och ponnyridning. 17:20 är det uppställning och 17:30 avgår tåget.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om du behöver facklig hjälp 

Monday, September 4, 2023 9:23:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

I bästa fall behöver du inte hjälp av facket, men skulle du tex hamna i rehabprocessen eller bli inkallad till chefen har du alltid rätt att ta med en facklig förtroendevald. I första hand är det någon i din lokala grupporganisation du kontaktar.

Skulle det behövas så eskalerar de vidare till klubbstyrelsen. Ibland kan klubbstyrelsen behöva ta hjälp av avdelning 38, Dackebygden.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rättelse av kollektivavtalsboken – Teknikavtalet IF Metall 

Monday, September 4, 2023 9:23:00 AM

 

Från förbundet:

I kollektivavtalsboken Teknikavtalet IF Metall § 14, Penningfaktorer i öre per timme anges fel siffra för höjningen den 1 april 2023 rörande lönegrupp 3. Rätt siffra ska vara 9 872.

Den digitala versionen av avtalet på ifmetall.se/kollektivavtal och på medlemssidorna är korrigerad.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny förtroendevald 

Monday, September 4, 2023 9:22:00 AM Categories: Skydd Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Johan Thelander QMBD till nytt skyddsombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Så funkar karensavdraget 

Monday, September 4, 2023 9:20:00 AM Categories: Lagar/Regeringsbeslut

 

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Avdrag får dock inte göras för fler timmar än den anställde faktiskt har varit frånvarande! Vid det fall någon arbetat exempelvis 4 timmar och sedan sjukskrivit sig men kommer tillbaka i arbete nästa dag, då skall avdrag ske enbart för de fyra timmarna.

 

Karens innebär att du avstår från någonting under en tid, som en slags självrisk.

Den 1 januari 2019 ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffades och ersattes av ett karensavdrag.

 

Så här räknar man

Karensavdraget blir 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön.

Genomsnittlig veckolön = [månadslön] ∗ 12 (månader på ett år) / 52 (veckor på ett år).                             

Genomsnittlig sjuklön per vecka = 0,8 * [genomsnittlig veckolön]

Karensavdrag = 0,2 * [genomsnittlig sjuklön per vecka]

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Personalstöd genom Falck Healthcare 

Monday, September 4, 2023 9:17:00 AM

 

De senaste åren har vi sett att psykisk ohälsa ökar. Detta gäller samhället i stort. Även om de flesta i befolkningen fortfarande uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnandeär det också vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, såsom oro, stress och sömnbesvär.

 

Scania personalstöd är en kostnadsfri tjänst där du kan ringa in och få professionell hjälp i frågor kring sociala problem, relationer, ekonomi samt juridisk hjälp. Du kan kontakta personalstödet utan godkännande av chef eller HR. Du får alltid en personlig service och ditt ärende behandlas helt anonymt och konfidentiellt i förhållande till så väl arbetsgivare som samhället i övrigt.

 

Det finns inga begränsningar i hur ofta du kan kontakta Falck Healthcares telefonmottagning. Antalet samtal med specialist är däremot begränsat till 3 samtal per ärende. Konsultationer sker i första hand via telefon och eventuellt i fysiskt möte i ett senare skede. I Personalstödet ingår vägledning/stöd inom följande områden:

  • Juridiska problem
  • Samlevnads-/relationsproblem
  • Ekonomiska problem
  • Alkohol, droger eller spelmissbruk
  • Hälsa och livsstil
  • Personliga kriser
  • Sociala problem
  • Andliga/existentiella problem

Ta kontakt med Scania personalstöd

Uppge att du jobbar för Scania samt din organisationstillhörighet.
Tel: 020 0216300 eller +4631604920

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, July 3, 2023 9:14:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, eftersom detta är sista hyttbyggaren innan vi går på semester vill jag passa på att skriva några ord. Ett första halvår som varit intensivt med många förhandlingar och diskussioner. Kanske det som utmärkte mest var att vi fick ett nytt centralt avtal och att vi lyckades förhandla fram ett första år på totalen 5,1 %.

Jag får med detta passa på att önska alla medlemmar med familjer en riktigt skön semester!

 

Mvh klubbordförande Mikael”Sippa”Johansson

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jämställdhetskommitténs enkät 

Monday, July 3, 2023 9:10:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Jämställdhetskommittén har för andra gången genomfört en enkät om jämställdhet. Första gången var 2021. Enkätens svar är anonyma och kommer användas för att planera jämställdhetskommitténs kommande arbete.

 

Sammanfattning av svaren (2021 års svar inom parentes)

 

Hur identifierar du dig?
Man: 64% (73%), Kvinna: 35% (26%), Annat: 1% (1%)

 

Är din chef man eller kvinna? (Frågan ställdes inte 2021.)
Man: 73%, Kvinna: 26%, Vet inte: 1%

 

Tycker du att det är jämställt i din grupp på arbetsplatsen?
Ja: 62% (65%), Nej: 26% (25%), Vet inte: 12% (10%)

 

Skala från 1 (inte alls lika), till 10 (helt lika).

(2021 Svarade 53% att man behandlades helt lika.)

 

 

Förutom statistiken ovan fick vi många frisvar om vad vi kan göra för att förbättra jämställdheten. Dessa håller på att sammanställas.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 3 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt