Arbetsmiljö

Citat ur Scanias arbetsmiljöpolicy:

Krav enligt gällande lagstiftning samt av myndigheter utfärdade föreskrifter och anvisningar inom arbetsmiljöområdet uppfylls med god marginal. Inom arbetsmiljöområdet ska Scania kunna tjäna som ett föredöme för andra.


Organisation

Huvudskyddsombud:

Ronny Rova
Sjöstugan, Byggnad 028
E-post: ronny.rova@scania.com
Telefon: 08-553 718 06

Lokala skyddsombud:

 Lokala Skyddsombud


Arbetsskade- och tillbudsanmälan

Som medarbetare väljer du den organisation du tillhör när du rapporterar risk, tillbud eller arbetsskada i TIA-systemet.

OL Logistics Centre Sweden

DE Motormontering

DI XPS, Fuel Injection System

DL Ferruform Luleå

DM Engine Production Machining and Foundry

DT Axle & Gearbox assembly

DX Transmission Machining

MB/MC Cab Oskarshamn

MS/MP Chassipouktion Södertälje

R&D

Scania IM

Scania IT

Purchasing

HR och Academy

T-stab

F&BC

CO och S&M

Scania Sverige


Vid arbetsskada eller tillbud på arbetsplatsen skall detta anmälas i systemet TIA (Informationssystem Arbetsmiljö Teknikföretag). Klicka på länken nedan och följ sedan vidare instruktioner i TIA-verktyget.

TIA Anmälan - chef/skyddsombud

Om man drabbas av en arbetsskada bör man även anmäla detta på AFA Försäkrings hemsida. Detta gör att den skadade kan få en snabbare handläggning av ärendet, ända ner till 10 dagar.

För att anmäla arbetsskada gör som följer:

  1. Gå in på afaforsakring.se
  2. Klicka på 'Arbetsskada'
  3. Klicka på 'Anmäl arbetsskada
  4. Följ de fortsatta instruktionerna på skärmen

Checklistor och råd

Alla checklistor, råd och övrig information är nu samlat på en hemsida på InLine (intranätet). Länken till hemsidan hittar ni nedan men den fungerar endast om ni är inloggade på Scanias nätverk. Har ni frågor kring skyddsarbete så kontakta ert lokala skyddsombud enligt dokumentet ovan på sidan.

Arbetsmiljö InLine (intranätlänk)

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS