Arbetsmiljö

Citat ur Scanias arbetsmiljöpolicy:

Krav enligt gällande lagstiftning samt av myndigheter utfärdade föreskrifter och anvisningar inom arbetsmiljöområdet uppfylls med god marginal. Inom arbetsmiljöområdet ska Scania kunna tjäna som ett föredöme för andra.


Organisation

Huvudskyddsombud:

Ronny Rova
Sjöstugan, Byggnad 028
E-post: ronny.rova@scania.com
Telefon: 08-553 718 06

Lokala skyddsombud:

 Lokala Skyddsombud


Arbetsskade- och tillbudsanmälan

Vid arbetsskada eller tillbud på arbetsplatsen skall detta anmälas i systemet TIA (Informationssystem Arbetsmiljö Teknikföretag).

Om man drabbas av en arbetsskada bör man även anmäla detta på AFA Försäkrings hemsida. Detta gör att den skadade kan få en snabbare handläggning av ärendet, ända ner till 10 dagar.

För att anmäla arbetsskada gör som följer:

  1. Gå in på afaforsakring.se
  2. Klicka på 'Arbetsskada'
  3. Klicka på 'Anmäl arbetsskada
  4. Följ de fortsatta instruktionerna på skärmen

Checklistor och råd

Alla checklistor, råd och övrig information är nu samlat på en hemsida på InLine (intranätet). Länken till hemsidan hittar ni nedan men den fungerar endast om ni är inloggade på Scanias nätverk. Har ni frågor kring skyddsarbete så kontakta ert lokala skyddsombud enligt dokumentet ovan på sidan.

Arbetsmiljö (intranätlänk)

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS