Chefsförening Ledarna på Scania

Ledarnas chefsförening på Scania i Södertälje. Styrelsen består av en heltidsanställd ordförande och sju stycken ledamöter.

Ordförande: Maja Lundberg
tel: 822 66, HNUL by028

vice ordförande/Kassör: Mattias Rönn
tel: 817 95, QPV by028

Sekreterare/suppl: Therese Jonsson
tel: 709 93, EYSRI by280

Ledamot: Christer Wallén
tel: 504 87, DXTPR by075

Ledamot: Carl-Otto Olsson
tel: 803 25, KNRVZ byS19

Ledamot: Mikael Therén
tel: 513 40, DMAED by180

Ledamot: Sadeer Iskander
tel: 822 84, SCH, by289


Ledamot: Peter Eberoth
tel: 826 91, QFSV by293

Suppleant: Mikael Svalefors
tel: 070-3381447, QEPM byS40 (MS)

Valberedning:

Jörgen Karlsson tel 818 71  
Keijo Törmänen tel 824 93

Revisorer:
Henrik Olaison tel: 854 90
Eghert Holm tel: 070-217 80 62