Chefsförening Ledarna på Scania

Ledarnas chefsförening på Scania i Södertälje. Styrelsen består av en heltidsanställd ordförande och sju stycken ledamöter.

Ordförande: Maja Lundberg
tel: 822 66, HNUL by028

vice ordförande/Kassör: Mattias Rönn
tel: 817 95, QPV by028

Sekreterare: Christer Wallén
tel: 504 87, DXTPR by075

Ledamot: Carl-Otto Olsson
tel: 803 25, RBVZ byS19

Ledamot: Mikael Therén
tel: 513 40, DMAED by180

Ledamot: Sadeer Iskander

tel: 822 84, SCH, by289

Ledamot: Jörgen Karlsson
tel: 818 71, Mälardalens Teknikska Gymnasium, by060

Suppleant: vakant
tel: 

Suppleant: Mikael Svalefors
tel: 070-3381447, QEPM byS40 (MS)

Valberedning:

Henrik Olaison tel 85490  
Keijo Törmänen tel 82493

Revisorer:
Henrik Olaison tel: 85490
Eghert Holm tel: 80278