Titel på nytt innehåll

Verksamhetsidé för Ledarnas chefsförening på Scania.

Organisation:

Chefsföreningen på Scania består av en styrelse för varje ort med en ordförande samt minst en ledamot från varje tillverkningsort.

En underorganisation kan för att vara flexibel bestå antingen av en klubbstyrelse eller ett företrädarombud.

* Väljer man företrädarombud inom en organisationsenhet skall denna ingå Chefsföreningens styrelse.

* Väljer man att ha en klubbstyrelse så ingår klubbstyrelseordföranden i Chefsföreningens styrelse.

Vilken organisation man väljer att arbeta genom beslutas av medlemmarna.

* Bolag som Traton, dotterbolag som t.ex. Scania IM AB, Scania CV AB, Ferruform AB, Scania-Bilar Sverige AB och Scania-Bilar Sverige AB/region Stockholm är representerade. Varje vald företrädare ska utbilda sig och vara certifierad som företrädare hos Ledarna för att få företräda Ledarna gentemot företaget samt för att kunna stötta medlemmar vid behov.

 

Verksamhet