Titel på nytt innehåll

Ordförande:
Anders Niemi
QDL
0920-76772
anders.niemi@scania.com

Vice Ordförande:

Daniel Elimä
DLPCC
0920-76472
daniel.elima@scania.com

Kassör/sekreterare:

Mikael Palo
DLO E-906:4-E41
0920-76785
mikael.palo@scania.com

Ledamot:
Stig Kullbrandt
DLPSB E-906:3-E31
0920-76682
stig.kullbrandt@scania.com

Ledamot:
Marianne Berglund

0920-76551
marianne.berglund@scania.com

Suppleant:
Sofia Jäderström
DLPMC
0920-72633
sofia.jaderstrom@scania.com

Förhandlare och Informationstagare: Anders Niemi
Förhandlare: Daniel Elimä 

Arbetstagarrepresentant Ferruform: Anders Niemi QDL 0920-76772 anders.niemi@scania.com
Arbetstagarrepresentant Scania IM: Mattias Rönn QPV 08-553 815 37 mattias.ronn@scania.com (Södertälje)

Representant arbetsmiljögruppen Ferruform: Mikael Palo
Representant arbetsmiljögruppen Scania IM AB: Anders Niemi