Ledarnas chefsförening Scania


Ledarna är en modern intresseorganisation med fokus på chefers behov. Vårt jobb är att bevaka chefers intressen, både som anställda och ledare.

Att ge bästa möjliga service och stöd för lön, ledarskapsutveckling och trygghet. Att hjälpa dig lyckas som chef och individ.
 
Kompetensutveckling Vi ger dig en rad möjligheter och verktyg att utveckla den egna kompetensen och chefsuppdraget.
- Stöd till personlig utveckling - utbildning, seminarier, konferenser
- Stödmaterial - ledarskapslitteratur
- Verktyg - affärs-, ledarskaps-, verksamhetsutveckling

Trygghet Att vara chef kan vara både ensamt och utsatt. Det är då tryggt att ha tillgång till jurister och förhandlare samt en mentor med chefers situation som specialitet.

- Juridisk stöd - chefskontrakt, utlandskontrakt, ansvarsfrågor, utbildning, processhjälp, rådgivning

- Personlig rådgivning - försäkringar, avtalsfrågor, konflikter, driftsinskränkningar m.m.

- Arbetslöshet - a-kassa, lokala nätverk, personlig stöd

Lön och personlig utveckling Ledarna går i spetsen för rent lokal lönebildning som på ett effektivt sätt knyter ihop chefsuppgiften med verksamhetsmål, resultat, individuell utveckling och löneutveckling. Se även samarbetsavtal mellan Ledarna och Verkstadsföreningen.

Mervärden

- Försäkringar - Inkomst, sjukdom, liv, olycksfall, sak

 - Tidningen Chef - ledarskapstidning, nyheter, erfarenheter, trender