Vi behöver ett bredare arbetsinnehåll!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, May 28, 2014 7:13:00 AM Categories: Arbetsmiljö

Idag har vi på Scania många arbeten som är starkt styrt och bundna och med ett litet arbetsinnehåll. Framförallt på monteringsområdena.

Vid starkt styrt arbete har man små eller inga möjligheter att påverka arbetstakten, arbetsordningen, inflödet av arbetsuppgifter, arbetets utförande, tider för pauser, återhämtning och när arbetet ska vara klart.

Bundet arbete betyder att det är svårt att lämna sin arbetsplats ens för korta stunder. Ett exempel är övervakning som kräver att man är närvarande hela tiden.

 

Psykiska och organisatoriska förhållanden i arbetet spelar en avgörande roll för att belastningsbesvär uppstår. Risken för ohälsa är stor när det finns ergonomiska brister i arbetssituationen samtidigt med tidspress, höga kvalitetskrav, lågt inflytande och låg arbetstillfredsställelse eller andra faktorer som bidrar till stress.

Arbetstagaren bör ha handlingsutrymme att variera belastning, arbetstakt och arbetsrörelser över tid så att både hjärnan och kroppen har en möjlighet att återhämta sig.

 

Från Arbetsmiljöverkets hemsida. www. av.se

 

En konsekvens av att Scania väljer att arbeta i starkt styrt bundna flöden och med mindre grupper och små rotationsmöjligheter är att arbetsinnehållet minskar kraftigt.

 

Arbetets innehåll har från 90-talet och fram till idag minskats kraftigt. De anställda har gått från att bygga hela lastbilar/komponenter till att bara göra en mycket begränsad del av det. Det betyder också att vi har gått ifrån att vara mycket kompetenta och värdefulla arbetare till att vara mindre kompetenta och lätt utbytbara arbetare.

 

Det är inte så att vi blivit dummare, utan att arbetsgivaren har valt att göra så utifrån ett effektivitetstänk. Men vi kan bli effektiva utan att våra jobb blir sämre! Det finns alternativ!

 

På chassi har man takttider som ligger på runt 7 minuter/lastbil. Där har man mellan 3-5 stationer. Alltså 21-35 minuters arbetsinnehåll. På axelline har man 84 sekunders takttid och 4-6 stationers arbetsinnehåll alltså 5 min 36 sek-8 min 24 sek. Men vi vet att vi har större kompetens än så!

 

Detta i de allra flesta fall utan en tillräcklig arbetsväxling.

 

Vad vill IF Metall då?

Vi vill att Scania ska utöka arbetsinnehållet med arbetsuppgifter som idag utförs av tjänstemän. Det kan till exempel vara beredning, planering och utveckling av nya arbetssätt.

 

En bredd i kunskap hos medarbetarna ger också företaget en större flexibilitet då rotationen ej blir lidande.

Ett större arbetsinnehåll skulle också göra det lättare att hitta andra uppgifter för personer i rehabilitering.

 

Scania är bra på att bedöma arbetena utifrån den fysiska ergonomin. De använder SES, KIM, ergonomitermometern osv. Det man behöver ha i åtanke är ju att också andra delar är viktiga för att kunna utveckla och förbättra arbetet. Ergonomi är viktigt, men det är inte allt.

 

Psykosociala delar som stress, arbetstrivsel, delaktighet och kontakt med andra människor är också viktiga, både för individens eget välmående men också för motivationen att utveckla våra arbeten så att företaget utvecklas.

 

Skribent: Malena Danell och Christer Sörensen

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt