Verkstadsklubben representerar på årsmöte!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Monday, March 21, 2016 7:11:00 AM Categories: Möte

Verkstadsklubben var som vanligt väl representerade när det drog ihop sig till årsmöte för avdelning 15 Stockholms län! Mötet låg denna gång "under arbetstid" dvs. mellan kl:14.30-16.00 för att kunna locka fler deltagare vilket märktes.


Eftersom det fanns en hel del viktiga val att utföra är det självklart att vi som storklubb i avdelningen kommer rustade. Enligt stadgarna så får varje klubb en röstberättigad representant per 50:e medlem. Det betyder att vi som största klubb i avdelningen sitter på många mandat när de viktiga valen och besluten skall tas. Vår styrka i storlek betyder att vi kan få inflytade och kunna driva er Scaniaanställda medlemmars intressen på bästa sätt.

 

 

Valen som gjordes gällde poster i avdelningens styrelse, där våra representanter från Scania ser ut som följer:

 

- Stefan Leiding valdes till Avdelningsordförande för en tid av 2 år

- Emilianos Chatzimchail till Ordinarie Ledamot för en tid av 2 år

- Susanne Santander till Suppleant för en tid av 1 år

 

Vi har även representation på viktiga uppdrag som revisorer, valberedning osv. För att inte tala om vår delaktighet i de olika funktionsgrupperna och kommitteerna på avdelninge.  

 

Efter mötets sedvanliga punkter såsom val, verksamhetsberättelser och liknande gästades mötet av vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som pratade om läget på Svensk arbetsmarknad. En mycket intressant föreläsning där det också fanns chans för oss att ställa frågor ur en Scaniaarbetares perspektiv. Ylvas slutsats kan summeras med att det går bra nu men att det finns stora utmaningar gällande utbildning och integration.

 

Har du frågor gällande Verkstadsklubbens verksamheter i avdelningen är du mer än välkommen att fråga oss!


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt