Värdesäkring i nya avtalet

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, August 28, 2013 1:47:00 PM Categories: Lön

 

Som alla kanske vet så skrevs det i avtalsrörelsen ett treårigt avtal (sista året uppsägningsbart) med början den 1 april 2013. Avtalsvärdet på 4,6 procent kan jämföras med det centrala värdet på 3,4 procent.

 

Verkstadsklubbens förhandlare lyckades i denna avtalsrörelse värdesäkra majoriteten av höjningarna som krontal i AV samt KV-trapporna. Värdesäkring betyder att de höjningar som utbetalas inte bara ges till de som var anställda vid tillfället, utan även till nyanställda som tillkommit efter höjningarna.

 

Detta gagnar oss alla eftersom vi lyfter snittet på Scania och får en högre lägstanivå i lönesystemet. Alternativet är att inte värdesäkra och bara ge löneförhöjning till de som är anställda just nu, vilket i förlängningen betyder att klyftorna mellan de anställda blir större.

 

"Att värdesäkra minskar klyftorna mellan de anställda på sikt"

 

Värdesäkring är viktigt för att utveckla lönerna lokalt. Att inte värdesäkra kombinerat med en hög personalomsättning skulle betyda att lönerna stagnerar.

 

Skribent: Erik Eklund


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt