Resultatbonusstiftelsen informerar

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Saturday, May 17, 2014 5:19:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Övrigt

 

Det är många som hör av sig till styrelsen och andra kontaktpersoner för Scanias Resultatbonusstiftelse med frågor med anledning av Volkswagens bud till Scanias aktieägare.

 

Pertti Peltola, som är stiftelsens ordförande, förklarar här vad som gäller:

 

VW kommer få ensamt ägarskap av Scania och därmed avyttra Scanias aktier från börsen.

Resultatbonusstiftelsen kommer leva vidare så länge det finns medel i den.

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med att ändra stadgarna så att det går att ha en annan fördelning

av stiftelsens värdepappersinnehav. Behållningen från de inlösta Scania-aktierna kommer att

placeras i aktier, fonder och räntebärande papper i enlighet med de nya stadgarna.

 

Styrelsen återkommer med information när detta arbete är avslutat.

 

 

Du behåller dina fondandelar, och andelsvärdet beräknas efter det aktuella börsvärdet. Andelsvärdet uppdateras en gång i månaden, se SRB:s hemsida:

 

http://www.scaniafacken.com/Scaniafacken/scanias-resultatbonusstiftelse.aspx


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt