Rekordhög resultatbonus – igen!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Tuesday, March 20, 2018 1:57:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Lön

Scanias nettovinst på 8,7 miljarder kronor innebär 36 160 kronor i resultatbonus för 2017. Det tidigare rekordutfallet på 29 257 kronor för 2016 är alltså överträffat.


– Det genomsnittliga utfallet för de tre år som vi tillämpat de nya beräkningsgrunderna uppgår till 31 156 kronor. Det gör SRB till ett av branschens starkaste vinstdelningssystem, säger Jan Hillerström, chef för Scania HR Support.

 

Scania Resultatbonus infördes 1996. Sedan tre år tillbaka beräknas bonusen på Scanias nettovinst, dvs det som blir kvar på sista raden i resultaträkningen efter avdrag för kostnader och skatt. Taket för bonusen uppgår till 54 000 kronor, som utbetalas vid en nettovinst på 13 miljarder kronor. Det finns även en miniminivå på 6 750 kr, som gäller om Scanias nettovinst blir lägre än 3 miljarder kronor.

 

– Det är visserligen en bit upp till taket i systemet, men årets utfall motsvarar ändå ett tillskott på mellan fem och tio procent av den årliga grundlönen, konstaterar Jan Hillerström.

 

Michael Gustafsson, vice ordförande för Verkstadsklubben i Södertälje, är nöjd med att beräkningsgrunderna för resultatbonusen har direkt koppling mellan företagets vinster och de anställdas insatser under året.

 

– Vi är mycket nöjda med utfallet, alla anställda på Scania har jobbat hårt under året och nu får vi ta del av de vinster vi skapat. Det är precis så avtalet ska fungera, säger han.

 

Även Mari Carlquist, som är ordförande för tjänstemannafacket Unionen, tycker att det är bra att SRB-utfallet är proportionerligt med Scanias vinst.

 

– Vi anställda har ju alla bidragit till att 2017 blev ett mycket framgångsrikt år för Scania. Det känns därför bra att vi även får del av företagets vinstökning, säger Mari Carlquist.

 

För att få del av en hela bonusen på 36 160 kronor för 2017 gäller att medarbetare haft över 60 procents närvarotid under året. Anställda har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2017 års SRB kan börja tas ut från 2021.

 

Ungefär 15 000 anställda inom Scanias verksamhet i Sverige omfattas av SRB, medan medarbetare vid produktionsenheter utanför Sverige samt marknads- och finansbolag har andra rörliga ersättningssystem.

 

På förmånsportalen Scania for Me finns mer information om SRB. Där finns också en länk till minstiftelse.se, där man via sitt via bank-id eller mobila bank-id kan logga in för att se det aktuella värdet för sina fondandelar.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt