Orimligt krav i förhandling om fortsatt krisavtal

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Thursday, November 26, 2009 3:59:18 PM Categories: Arbetstid Lön

Företaget håller fast vid kravet att de vill ha en förlängning av krisavtalet till och med den 30 juni. Detta skulle innebära att krisavtalet skulle löpa under längre tid än vad IF Metalls ramavtal ger möjlighet till. Eftersom det är ramavtalet som öppnat för dessa typer av avtal har klubben därför inte några möjligheter att gå med på en förlängning som sträcker sig längre än 31/3 nästa år.

Vårt lokala avtal om 4-dagarsvecka löper ut 31/12 i år. I de förhandlingar klubben nu sitter i har vi utgått från att det som förhandlingen ska handla om är en förlängning som sträcker sig som längst till och med 31/3 2010. Detta har klubben gjort klart för företaget redan vid den första förhandlingen som hölls. Trots detta så fortsätter företaget att hävda 6 månaders förlängning.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt