Nu är det klar!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, May 14, 2014 8:44:00 AM Categories: Aktuellt på Scania Övrigt

 

Volkswagen har lyckats nå sitt mål att komma över 90% av ägandet och kan nu gå vidare med sina planer på att helt ta över ägandet av Scania.

 

Verkstadsklubbarna på Scania har redan tidigare ställt sig positiva till Volkswagen som ensam ägare. De har under drygt 14 år visat vad de vill med Scania, och stått för ett tryggt och stabilt ägarskap. Vi har i avtal fått garantier som stärker vår anställningstrygghet och vårt inflytande som arbetstagare.

 

Nu kan vi gå vidare i processen

 

Vi har ett jobb att göra med att förklara hur våra överenskommelser ser ut, och varför vi är övertygade om att de kommer att respekteras. Vi har startat med att träffa alla förtroendevalda och berätta om avtalen för dem så att de i sin tur kan svara på era frågor.

 

Vi kommer framöver att behöva omförhandla ett antal lokala avtal. bl.a. så har vi ett avtal där vi efter lång anställningstid får ett antal Scaniaaktier. Detta måste självklart omförhandlas när det inte finns några aktier att dela ut. Vi kommer också att behöva ändra en del kring vår resultatbonsstiftelse. Mer information om detta kommer innan några beslut tas.

 

I våra avtal med de nya ägarna har vi blivit garanterade att ett bonussystem skall förhandlas fram mellan Scania och oss, ett bonussystem som skall avspegla de som finns inom Volkswagengruppen.

 

Arbetet med att organisera oss så att vi kan utnyttja det inflytande som avtalen med Volkswagen ger oss startar också nu. Vi kommer att vara representerade på alla nivåer inom Volkswagen där beslut som rör Scania tas.

Vi kommer att informera löpande i klubblad och på hemsidan om det fortsatta arbetet och tveka inte att kontakta din fackliga representant om du har frågor.

 

Vice ordförande

Michael Gustafsson


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt