Lönegruppen höjer ribban för 2014

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, March 19, 2014 12:41:00 PM Categories: Lön

 

På det senaste lönegruppsmötet började den nya lönegruppen sätta upp mål utifrån handlingsplanen, och vi tar i år sikte lite högre än tidigare.

 

Lönegruppen strävar efter att nå ut med information och kunskap till så många av er medlemmar som möjligt. Varje gruppområde har idag en löneansvarig som lokalt tillsammans med de förtroendevalda skall bedriva lönearbetet.

 

Mycket av vårt arbete går ut på att kontrollera era löner i det tysta, dvs. att vi går igenom avdelning för avdelning och tittar om medlemmarna är rätt inplacerade i lönesystemet utifrån kunskap och befattning. Till vår hjälp har vi kontaktombud och skyddsombud som inte bara kan mer om just avdelningen, utan även i regel har koll på vem som gör vad!

 

Bara under Februari månad kontrollerade vi 41st av våra medlemmars löner, men det betyder ju inte att vi hittar felaktigheter som behöver åtgärdas.

"Bara under Februari månad kontrollerade vi 41st av våra medlemmars löner"

 

Det skall också sägas att vi lagt ner mycket energi på att utbilda de förtroendevalda i lönesystemet för att kunna vara en resurs både för oss i lönegruppen, men också för er ute i verkstäderna!

 

Det som skiljer sig från tidigare år är bland annat att vi tagit fram ett nytt arbetssätt, en "best pratice". Tanken med den är att vi skall jobba lika med löner över hela Scania och att medlemmarna skall få samma service oavsett var man jobbar.

 

Har du funderingar om din lön eller lönesystemet så tveka inte att kontakta din lokala löneansvariga.

 

Vet du vem som är funktionsansvarig för lön på ditt

gruppområde?

 

DE – David Rasthammar

DM – Erik Eklund

DT – Ayhan Demir

DX – Jens Jansson

MS - Leena Bergfors

R&D – Roger Björk

DEE/DIO – Johan Nilsson

Q/OL – Carina Vesterlund

 

Skribent: Erik Eklund


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt