Löneförhandling på DM avslutad

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, January 22, 2014 12:53:00 PM Categories: Lön

En medlem som är anställd på DM sökte hjälp angående felaktigheter i sin lön, och nu efter ca 3 månaders förhandlingar är ärendet avslutat.

 

Tvisten handlade om att individen inte var rätt inplacerad i AV-stegen, med tanke på att denne arbetade som produktionssamordnare (PS).

 

Verkstadsklubbens ståndpunkt är, och har alltid varit att en PS som självständigt utför arbetsuppgifterna har rätt till PS-lön enligt värderingen i lönesystemet.

 

Resultatet av förhandlingarna blev att medlemmens lön rättades till och denne fick lön för det arbete medlemmen utfört som PS.

 

Medlemmen är nu är inplacerad i "rätt" AV-steg samt att en retroaktiv ersättning på ca 12000 kr (för perioden 2010-2012) utbetalades på Januarilönen.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt