Krisavtalet - 17/11

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Tuesday, November 17, 2009 3:55:00 PM Categories: Arbetstid Lön

Verkstadsklubbarna från alla orter har nu gemensamt träffat företaget i en första inledande förhandling om förlängning av det så kallade krisavtalet.

 Syftet med denna inledande träff var att bolla upp parternas krav och ståndpunkter och också att diskutera de problem som avtalet har inneburit.

 Företaget vill förlänga nuvarande avtal med 6 månader.

 I och med att det centrala ramavtal som finns mellan vårt förbund och teknikföretagen upphör den 31 mars nästa år har inte klubbarna lokalt något mandat att teckna avtal för en period som passerar det datumet.

 Exempel på frågor som togs upp var beräkningsgrunder för sjukpenninggrundande inkomst, A-kasseersättningsnivåer och övertidsuttaget.

 Ledigheten kring jul och nyår diskuterades också.

 Nästa förhandlingstillfälle är på onsdag den 25 november.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt